Функції державного управління спортом в умовах економічної глобалізації

  • О. Славкова
  • Лі Цзунсі

Анотація

Обґрунтовано об’єктивну необхідність подальших досліджень управління фізичною культурою та спортом на засадах узагальненого підходу оцінювання та обґрунтування його доцільності, як засобу реалізації управлінських рішень спрямованих на врегулювання взаємовідносин у спортивній сфері.

В статті визначено функції держави в менеджменті спорту. Наголошено, що економічна глобалізація серйозно вплинула на просування соціальних реформ в різних країнах світу, серед яких можна виокремити реформу фізичної культури та спорту.

Визначено вплив фізичної культури та спорту на розвиток здорового суспільства доведено, що спорт і зазнає в даний час глибоких кількісних, структурних та якісних змін та виступає соціальним інститутом і специфічним видом професійної діяльності.

Якісне управління спортом на основі принципів управління таких, як: системність, оптимальність, мотивація, економічність та задоволенням постійно зростаючих потреб й інтересів сторін дозволяє забезпечити  цілеспрямовану модернізацію та диверсифікацію відносин в галузі фізичної культури та спорту.

У статті висвітлено питання сучасного стану сфери фізичної культури. . Розкриваються питання пошуку джерел фінансування сфери фізичної культури, проблеми організації управління сферою в умовах економічної кризи в країни та недостатнього фінансування з боку держави.

Доведено, що управлінський вплив держави та заходи, які вона проводить безпосередньо впливають на розвиток країни в спортивній сфері, але й сама держава не може в повній мірі вирішити всі проблеми, які виникають. Визначено, що провідну роль повинен відігравати ринковий механізм  а держава здійснювати управління розвитком фізичної культури та спорту з метою досягнення очікуваних високих  результатів. Вигоди суб'єктів ринку можуть бути досягнуті поступово та сприяти всебічному розвитку спорту.

Обґрунтовано об’єктивну необхідність подальших досліджень управління фізичною культурою та спортом на засадах узагальненого підходу оцінювання та обґрунтування його доцільності, як засобу реалізації управлінських рішень спрямованих на врегулювання взаємовідносин у спортивній сфері.

Опубліковано
2020-12-25
Як цитувати
Славкова, О., & Цзунсі, Л. (2020). Функції державного управління спортом в умовах економічної глобалізації. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (86), 30-34. вилучено із https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/175