Контакти

Адреса засновника видання:
Сумський національний аграрний університет
вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, Україна

Контактні дані:
Редакційно-видавничий відділ з економічних наук ВД «Гельветика»
Телефон: +38 (050) 050 2012
E-mail: ebitda@helvetica.ua