Порядок рецензування

Для забезпечення високого наукового рівня якості журналу, усі статті, що надходять до редакції проходять 2 рівня перевірки.

На першому етапі редакційна команда перевіряє статті на відповідність тематиці журналу та загальним вимогам, проводить перевірку на плагіат.

Після рішення редакторів стаття направляється зовнішньому рецензенту. У журналі «Вісник СНАУ» діє система подвійного сліпого рецензування. Рецензенти отримують зашифровані статті, а авторам не повідомляється особа рецензента.

За необхідністю редколегія може направити статтю на додаткове рецензування.

За результатами рецензії та редакторської перевірки може бути отримане таке рішення:

  • опублікувати статтю без доопрацювання;
  • рекомендувати статтю до опублікування з урахуванням автором незначних змін;
  • призначити повторне рецензування після внесенням автором істотних змін на основі рекомендацій та зауважень рецензента;
  • відмовити в опублікуванні статті (якщо матеріал не відповідає рівню або тематиці журналу, містить плагіат або принципові недоліки).

Результати рецензування надсилаються автору разом із зауваженнями рецензента або причинами у разі відмови в опублікуванні статті.

Якщо автор відмовляється доопрацьовувати матеріали, стаття не допускається до публікації.

В процесі рецензування рецензенти зобов’язані дотримуватися принципів публікаційної етики журналу, а також політики конфіденційності.