ДІАГНОСТИКА УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ БІЗНЕС ПРОЦЕСАМИ В ПІДПРИЄМСТВАХ НЕРУХОМОСТІ

Ключові слова: ринок нерухомості, нерухомість, маркетингові процеси, бізнес процеси, методологія управління, фактори впливу, процес продажу

Анотація

Зі швидким розвитком інформаційних технологій та концепції управління ланцюгами доданої вартості модель управління підприємством звільнилася від традиційної вертикальної інтеграційної структури, відкривши нову главу всебічної горизонтальної інтеграції та управління на основі вартості. Багато вітчизняних та іноземних підприємств запустили плани реінжинірингу бізнес-процесів для посилення управління підприємством та підвищення комплексної конкурентоспроможності. Ця радикальна зміна справила величезний вплив на традиційну модель продажу нерухомості, змусивши бізнес-процес продажів адаптуватися до нової ситуації розвитку ринку і більш тісно інтегруватися з іншими процесами обробки бізнесу для задоволення комплексних потреб сучасного управління підприємством. Для того щоб адаптуватися до змін зовнішнього середовища, підприємства нерухомості повинні оптимізувати і перебудувати свої внутрішні процеси. За допомогою реінжинірингу бізнес-процесів підприємства можуть зламати традиційну функціональну організаційну структуру, створити нову процесну організаційну структуру, усунути неефективні процеси, скоротити час, необхідний для процесів, підвищити ефективність виконання процесів і в кінцевому підсумку досягти цілей підвищення рівня управління та ефективності роботи, оптимізації розподілу ресурсів і стандартизації процесів управління. Управління маркетинговими процесами відіграє ключову роль у бізнес-операціях. Ефективно організовуючи і координуючи окремі бізнес-процеси, управління маркетинговими процесами дозволяє підвищити загальну операційну ефективність підприємств. У даній роботі основна увага приділяється маркетинговому процесу в сфері нерухомості, в першу чергу підкреслюючи важливість управління бізнес-процесами; Після цього, на фоні розвитку нерухомості Китаю, були адресно обговорені основні аспекти управління маркетинговими процесами підприємств нерухомості (аналіз цільового ринку, формування стратегії збуту, здійснення заходів просування, побудова каналів збуту, здійснення збутової діяльності, надання післяпродажного обслуговування); Спираючись на наведені вище посилання, дана стаття комплексно аналізує виклики, з якими стикаються підприємства нерухомості з точки зору маркетингових процесів. Ці проблеми походять від багатьох аспектів, таких як ринкове середовище, канали збуту, моніторинг та оцінка. Для вирішення цих проблем ця стаття детально досліджує та пропонує деякі стратегії їх вирішення. Ці стратегії включають поліпшення маркетингових досліджень, диверсифікацію каналів збуту, оптимізацію стратегій просування і зміцнення маркетингових команд.

Посилання

D'Arcy E., Keogh G. (1998) Territorial competition and property market process: an exploratory analysis [Terytorialʹna konkurentsiya ta protses rynku nerukhomosti: poshukovyy analiz]. Urban Studie, no. 35(8), рр. 1215–1230.

Seliuchenko N. Y., Kosar N. S. (2016) Investigation of the main trends of the primary real estate market in Ukraine and peculiarities of the seller marketing activity [Doslidzhennya cholovichykh tendentsiy pryvydiv realʹnoho rynku v Ukrayini ta osoblyvostey marketynhovoyi diyalʹnosti prodavtsya ]. Marketing and innovation management, no. 4, рр. 143–158.

Liu Pengzhong (2000) On the operation process of real estate marketing planning [Pro protses planuvannya operatsiyi marketynhu nerukhomosti]. Journal of Suzhou Institute of Urban Construction and Environmental Protection, no. (04), рр. 58–62.

Qi Weicun (2007) Research on real estate value chain marketing [Doslidzhennya marketynhu lantsyuzhka vartosti nerukhomosti]. Business Times, no. 12, рр. 36–38.

Song He & Meng Baoan & Deng Jijia (2015) Analysis of Network marketing in China's Real estate Industry [Analiz merezhevoho marketynhu v industriyi nerukhomosti Kytayu ]. Real Estate Guide, no. 03, рр. 25–35.

Ma Ruqing & Deng Hezhi (2017) Research on real estate precision marketing model under the background of big data [Doslidzhennya modeli tochnoho marketynhu nerukhomosti na tli velykykh danykh]. Modern Commerce Industry, no. 06, рр. 49–51.

Yang Yang, Lyshenko Margarita, Xiao Wanxin (2022) Marketing channel models of distribution in real estate companies [Modeli marketynhovykh kanaliv dystrybutsiyi v kompaniyakh nerukhomosti]. Economy and society, no. 44. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1899

Lyshenko M. A., Ustik T. V., Pisarenko V. V., Maslak N. G., & Koliadenko D. L. (2020) Economic and marketing aspects of the functioning of small enterprises. Financial and credit activity: problems of theory and practice, no. 2 (33), рр. 185–193. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206609

Опубліковано
2024-01-29
Як цитувати
Вансін, С., & Лишенко, М. (2024). ДІАГНОСТИКА УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ БІЗНЕС ПРОЦЕСАМИ В ПІДПРИЄМСТВАХ НЕРУХОМОСТІ. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (1 (97), 19-23. https://doi.org/10.32782/bsnau.2024.1.4