Оцінка структурних змін в економіці україни на основі VAR моделі

  • І.Б. Назаркевич

Анотація

Обґрунтовано застосування методичних підходів щодо оцінки структурних змін на макроекономічному рівні з використанням авторегресійної векторної VAR-моделі. Проаналізовано структурні зміни на національному рівні за допомогою авторегресійної векторної VAR моделі, встановлено екзогенний та ендогенний факторний вплив на залежні й незалежні зміни в секторах економіки, що дозволяє оптимізувати державну структурну політику. Визначено особливості оцінки за різними часовими лагами щодо циклічності та ефектів структурних секторальних змін у вітчизняній економіці. Здійснено трендовий середньо- і короткостроковий прогноз розвитку економіки України в контексті зміни галузевої структури та інтенсивності факторних впливів на неї.

Опубліковано
2020-02-24
Як цитувати
Назаркевич, І. (2020). Оцінка структурних змін в економіці україни на основі VAR моделі. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (86), 114-121. вилучено із https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/204