Селективна функція конкуренції у середовищі сільськогосподарських підприємств

  • І.Б. Яців Львівський національний аграрний університет
Ключові слова: конкуренція, селективна функція конкуренції, сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, пропозиція сільськогосподарської продукції

Анотація

У статті розглядається суть селективної функції конкуренції. Досліджували відображення селективного впливу конкуренції на динаміку кількості економічно активних сільськогосподарських підприємств. Встановлено, що вплив селективної функції конкуренції в сільському господарстві є слабшим, аніж у інших основних галузях економіки. Проаналізовано особливості впливу конкуренції на динаміку кількості й економічну активність різних за розмірами сільськогосподарських підприємств Львівської області. Розглянуті варіанти наслідків низької конкурентоспроможності для середніх та великих сільськогосподарських підприємств: жорсткий – припинення діяльності, пом’якшений – перехід середніх підприємств у категорію малих унаслідок втрати частини ресурсного потенціалу. Досліджували особливості реакції сільськогосподарських виробників на чинники конкурентного середовища в рослинницьких і тваринницьких галузях. Відзначено позитивний вплив селективної функції конкуренції на технологічну ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах.

Посилання

1. Євчук Л. А. Стратегічне управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств : монографія / Л. А. Євчук. – Миколаїв : Вид-ць Прокопчук Т. Ю., 2010. – 340 с.
2. Данько Ю. І. Формування систем забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств : монографія / Ю. І. Данько. – Суми : Університетська книга, 2016. – 301 с.
3. Грановська В. Г. Парадигма конкуренції та конкурентоспроможності аграрних підприємств / В. Г. Грановська // Інтелект XXI. – 2016. – № 5. – С. 50-57.
4. Ільїн В. Ю. Глобалізація та її вплив на конкурентоспроможність підприємств аграрного сектору економіки України : моно-графія. – Луганськ : Ноулідж, 2014. – 436 с.
5. Гудзинський О. Д. Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств в умовах їх інноваційного розвит-ку : монографія / О. Д. Гудзинський, К. П. Драгомирецька. – К. : Компринт, 2015. – 256 с.
6. Николюк О. М. Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства: теоретико-методологічні основи : монографія / О. М. Николюк. – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2016. – 316 с.
7. Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств : монографія / А. С. Кобець, І. І. Вініченко, А. О. Сітковська, Ж. В. Крючкова. – К. : ДКС центр, 2018. – 226 с.
8. Сітковська А. О. Оцінка стану конкурентного середовища аграрної сфери економіки України / А. О. Сітковська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 28-31.
9. Сільське господарство України 2017 : стат. зб. [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – К., 2018. – 245 с. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
10. Сільське господарство Львівської області 2017 : стат. зб. / Головне управління статистики у Львівській області. – Львів, 2018. – 182 с.
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Яців, І. (2018). Селективна функція конкуренції у середовищі сільськогосподарських підприємств. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 89-92. вилучено із https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/20
Розділ
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ