Методичні підходи до оцінки інвестиційного потенціалу країни

  • Л.В. Мельник

Анотація

 У статті виокремлено основні теоретичні підходи до розуміння сутності інвестиційного потенціалу. Розглянуто спільні риси та відмінності понять «інвестиційні ресурси», «інвестиційний клімат», «інвестиційні можливості» та «інвестиційна привабливість». Визначено ключові ознаки інвестиційного потенціалу та охарактеризовано найбільш поширені підходи до його оцінки. Запропоновано систему показників оцінки інвестиційного потенціалу залежно від джерел його формування та проведено їх апробацію. Визначено інвестиційні ресурси, що найбільшою мірою впливають на формування інвестиційного потенціалу України.

Опубліковано
2020-12-25
Як цитувати
Мельник, Л. (2020). Методичні підходи до оцінки інвестиційного потенціалу країни. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (86), 82-86. вилучено із https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/184