Методи бюджетного регулювання

  • П.О. Фененко
  • В.В. Оніщенко
  • А.М. Кучерявий

Анотація

Аргументовано, що одним із пріоритетних завданням уряду має бути усунення ряду перешкод нормативно-правового та організаційного характеру, які б у повній мірі враховували інтереси місцевого самоврядування та забезпечували б створення дієздатних громад за рахунок змін у механізмі бюджетного регулювання.

Обґрунтовано, що потребує доопрацювання Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині чіткого визначення переліку власних та делегованих повноважень, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування.

Встановлено, що необхідним є закріплення у чинному законодавстві механізму відмови органів місцевого самоврядування від делегованих повноважень, які є незабезпеченими фінансовими ресурсами.

Означено, що потребує належної регламентації та правового закріплення положення щодо діяльності органів Державного казначейства України в частині проведення платіжних доручень місцевих бюджетів та посилення відповідальності за порушення порядку та термінів виконання таких дій.

Доведено, що потребує забезпечення права місцевих органів влади реагувати на зміни попиту населення на місцеві суспільні блага та послуги; забезпечення прозорості рішень і діяльності місцевої влади; організація підзвітності місцевої влади населенню; виключення дублювання повноважень між центральними та місцевими органами влади поряд зі встановленням відповідальності за неефективність використання бюджетних коштів.

Визначено, що досягти ефективної реалізації завдань бюджетного регулювання в частині забезпечення сталого економічного розвитку та підвищення соціальних стандартів життя населення вбачається можливим за рахунок модернізації механізму бюджетного регулювання в цілому.

Пропонуються наступні заходи: оновлення методологічної бази бюджетного планування та прогнозування, результатом якого стане оптимальний та раціональний розподіл доходів та видатків між бюджетами різних рівнів за умов провадження децентралізації міжбюджетних відносин, а також зміцнення дохідної складової бюджетів окремих громад, регіонів, країни в цілому.

В результаті дослідження зазначеної проблеми запропоновано розробку бюджетної стратегії, яка має містити окрім переліку розподілу доходів та витрат, обґрунтування їхнього обсягу з врахуванням макроекономічних прогнозних показників, особливостей функціонування державних інституцій, аналітичних звітів щодо імплементації реформи децентралізації.

Опубліковано
2020-12-25
Як цитувати
Фененко, П., Оніщенко, В., & Кучерявий, А. (2020). Методи бюджетного регулювання. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (86), 66-70. вилучено із https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/181