Сучасний стан відтворювального потенціалу аграрних підприємств

  • О.С. Скопова

Анотація

У даній статті автором розглянуто основні наукові підходи до визначення економічного змісту дефініцій «фінансовий потенціал підприємства», «інвестиційний потенціал підприємства» та «інноваційний потенціал підприємства». Виявлено, що фінансовий, інвестиційний та інноваційний потенціали вимірюються завжди в грошових вимірниках, мають спільні показники для оцінки наявності та ефективності, всі вони приймають участь у відтворювальному процесі. Сформовано власне визначення «відтворювального потенціалу аграрного підприємства» - це підсистема ресурсного потенціалу господарюючого суб’єкта, що приймає участь в його оновленні та поповненні для досягнення запланованого результату та включає в себе наявні та можливі до залучення фінансові, інвестиційні та інноваційні ресурси, а також доцільність їх розміщення і ефективність використання. Удосконалено методичний підхід до оцінювання ефективності відтворення ресурсного потенціалу аграрного підприємства, який на відміну від існуючих відрізняється використанням системи фінансово-економічних показників та дозволяє класифікувати аграрні підприємства за ефективністю відтворення ресурсного потенціалу. В основу методичного підходу до оцінювання ефективності відтворення ресурсного потенціалу аграрного підприємства автором покладено рентабельність виробництва, оскільки аграрні підприємства мають законодавчо визначений критерій розширеного відтворення. Проаналізовано ефективність відтворювального потенціалу п’яти аграрних підприємств Сумської області на основі розрахунку показників фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності та рентабельності. За результатами проведеного дослідження було виявлено, що 2015-2016 роки були найкращими з точки зору фінансових результатів та формування відповідних ресурсів на відтворення ресурсного потенціалу. У статті автором проведено групування аграрних підприємств за рівнем чистого фінансового результату та виявлено, що станом на кінець 2019 року 89% аграрних підприємств Сумського регіону мають рівень рентабельності, що не перевищує 20%, 5% підприємств є збитковими і тільки 6% підприємств від загальної кількості мають достатні фінансового ресурси для фінансового забезпечення відтворення ресурсного потенціалу.

Опубліковано
2020-12-25
Як цитувати
Скопова, О. (2020). Сучасний стан відтворювального потенціалу аграрних підприємств. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (86), 49-53. вилучено із https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/178