Оптимізація процесів управління запасами на підприємствах аграрної сфери

  • Н.О. Макаренко

Анотація

У статті розглянуто особливості застосування методики ABC-XYZ-аналізу для оптимізації управління запасами на підприємствах аграрної сфери. Проведено аналіз матеріальних цінностей агровиробництва через вивчення їх структури задля групування запасів за їх функціональним призначенням. Визначено характерні особливості АВС-ХYZ-аналізу окремо і в поєднанні обох методик, охарактеризовано алгоритм проведення аналізу та виділено класифікаційні групи запасів відповідно до кожної методики та способи управління кожною групою запасів агровиробників. На основі інтегрованих матриць ABC- і XYZ-аналізу для виробничих запасів та готової продукції рослинництва і тваринництва аграрних підприємств було запропоновано різноманітність підходів до управління запасами в кожній класифікаційній групі з використанням оптимізаційних та прогнозних моделей.

Опубліковано
2020-12-25
Як цитувати
Макаренко, Н. (2020). Оптимізація процесів управління запасами на підприємствах аграрної сфери. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (86), 43-48. вилучено із https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/177