Параметри динамічної системи «якість освіти» як детермінанти соціально-економічного розвитку держави

  • А.Є. Артюхов

Анотація

Стаття присвячена розгляду аналогії між системою забезпечення якості освіти та фізичною системою, на яку діють внутрішні та зовнішні сили. Складність перенесення поняття «динамічна система» до опису нематеріальних об’єктів обумовлена суб’єктивністю законів, що характеризують вплив того чи іншого фактора. В такому разі одна і та ж динамічна нематеріальна динамічна система може мати у своїй основі різні підходи до визначення показників оптимального функціонування, ступеню взаємодії елементів системи між собою та ступеню взаємодії системи з оточуючими об’єктами. Вдосконалено підхід «чорної» скриньки при розгляді системи «якість освіти» з переходом на багатовимірну систему з набором вхідних та вихідних параметрів, параметрів системи, параметрів управління та збурюючих факторів («біла» скринька). Для аналізу динамічної системи «якість освіти» варто скористатись аналогією з процесами тестування працездатності програмного забезпечення. Визначено основні соціально-економічні фактори взаємного впливу якості освіти та розвитку держави в умовах переходу до нової парадигми здійснення акредитаційної експертизи освітніх програм у закладах вищої освіти. Надано рекомендації щодо підвищення привабливості освітніх програм в контексті впливу на якість освіти як детермінанти соціально-економічного розвитку держави. Наведений опис динамічної системи «якість освіти» у вигляді «чорної», «сірої» та «білої» скриньок показує відмінності в підходах до прогнозування соціально-економічних наслідків зміни того чи іншого параметру на вході в систему.

Опубліковано
2020-12-25
Як цитувати
Артюхов, А. (2020). Параметри динамічної системи «якість освіти» як детермінанти соціально-економічного розвитку держави. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (86), 18-24. вилучено із https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/173