Методичні підходи до оцінювання ефективності напрямів державної підтримки аграрних підприємств у межах державного регулювання їх діяльності

  • О.В. Гривківська
  • Н.С. Бобро

Анотація

У статті розкрито форми державного регулювання діяльності аграрних підприємств, зокрема: протекціоністську, що полягає у забезпеченні протекціонізму на товари вітчизняного виробництва; ринкову, що має місце у випадках, коли ринок, як саморегулівна система, дає збої та потребує втручання з боку держави, яке ґрунтується на підтриманні попиту та пропозиції і орієнтоване на забезпечення реалізації усього обсягу виробленої продукції аграрних підприємств; програмну, що в сучасних умовах знаходить свій прояв у здійсненні заходів підтримки розвитку агарних підприємств. Охарактеризовано методи державного регулювання розвитку аграрних підприємств: прямі (адміністративні, що представляють собою сукупність розпоряджень держави, обов’язкових до виконання суб’єктами економічної діяльності) та непрямі (економічні, такі, що здійснюють вплив на реалізацію економічних інтересів суб’єктів господарювання стимулюючого або пригнічуючого характеру). Розкрито сучасну практику державної підтримки розвитку аграрних підприємств, як одного з вагових механізмів їх державного регулювання у розрізі напрямів підтримки. Детально представлено нормативно-правову базу надання державної підтримки та найбільші з 36-и банків, що підписали з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Меморандум з питань реалізації положень державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Запропоновано науково-методичний підхід щодо оцінювання ефективності напрямів державної підтримки для аграрних підприємств, спеціалізацією яких є як рослинництва, так і тваринництво, та для аграрних підприємств зі спеціалізацією рослинництво та проаналізовано отримані результати розрахунків.

Опубліковано
2020-12-25
Як цитувати
Гривківська, О., & Бобро, Н. (2020). Методичні підходи до оцінювання ефективності напрямів державної підтримки аграрних підприємств у межах державного регулювання їх діяльності. Вісник Сумського національного аграрного університету, (4 (86), 13-17. вилучено із https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/172