Фінансово-кредитний механізм розвитку діяльності аграрних підприємств

  • А.І. Сухоставець

Анотація

У статті розкрито зміст фінансово-кредитного механізму розвитку аграрних підприємств, розглянуто основні проблеми його формування для забезпечення сталого розвитку. У дослідженні виявлено характерні риси, види та форми фінансування аграрних підприємств, визначено основні причини недостатнього фінансування, а також бар’єри та перешкоди до отримання кредитів. Досліджено теоретичні основи фінансово-кредитного механізму господарювання, а саме історико-монографічні підходи до формування поняття, визначено його елементи та проведено докладний аналіз кожного з елементів обґрунтовано необхідність управління фінансово-кредитним механізмом з метою забезпечення прибуткової діяльності підприємств.  Визначено, що в аграрному секторі України виробляється понад десяти відсотків валового внутрішнього продукту і він за прогнозами 2020 року повинен забезпечити понад тридцяти дев’яти відсотків валютних надходжень України. За результатами наших досліджень основним джерелом фінансування аграрних підприємств є власні кошти, які є значними, але недостатніми для самофінансування. Частка позик сільськогосподарському сектору в останні роки була набагато меншою, ніж вклад промисловості у валову додану вартість країни. Для зміцнення фінансового стану аграрних підприємств доведено необхідність впровадження сучасних кредитних механізмів в їх діяльність. Запропоновано як один з перспективних напрямів залучення фінансових ресурсів використання аграрних розписок. Залучення аграрних розписок створює нові можливості більш прозорого та ефективного кредитування малого та середнього агробізнесу. За сьогоднішніх умов вкладення великих інвестицій в Український аграрний сектор економіки, такий інструмент є вкрай необхідним для безпечної роботи зарубіжних інвесторів та вітчизняних аграріїв.

Опубліковано
2020-12-25
Як цитувати
Сухоставець, А. (2020). Фінансово-кредитний механізм розвитку діяльності аграрних підприємств. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (86), 3-8. вилучено із https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/170