Нарощення інвестиційного потенціалу карпатського регіону шляхом використання крауд-технологій

  • Т.І. Бандура ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» (м. Львів, Україна) https://orcid.org/0000-0001-7183-8714
Ключові слова: крауд-технології, краудфандинг, Карпатський регіон, інвестиційний потенціал, інвестиції, фінансові моделі краудфандингу

Анотація

У статті досліджено світовий досвід використання крауд-технологій. Розглянуто трактування та основний зміст краудсорсингу, краудфандингу та краудінвестингу. Визначено переваги та ризики для усіх учасників краудфандингових платформ. Запропоновано використання крауд-технологій як інструменту нарощення інвестиційного потенціалу Карпатського регіону. Обгрунтовано доцільність розроблення нормативно-правової документації з питань краудфандингу органами законодавчої влади. Доведено необхідність створення краудфандингової платформи Карпатського регіону як комунікативного майданчика між бізнесом і громадою та інформування про її можливості громадянам. Охарактеризовано п’ять режимів регулювання фінансових моделей краудфандингу, які використовуються у світовій економіці. Наголошено на доцільності використання краудінвестингу для залучення іноземних та вітчизняних інвестицій. Запропоновано інформування влади, бізнесу та громади про можливості використання краудсорсингу, краудфандингу, краудінвестингу. Доведено доцільність використання крауд-технологій у економіці Карпатського регіону комплексно (пакетно).

Посилання

1. Wells, L., Wint, A. (2000). Marketing a country : promotion as a tool for attracting foreign investment (revised edition). Foreign investment advisory service occasional paper ; no. FIAS 13 Washington, D.C. : World Bank Group. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/884891468763824660/Marketing-a-country-promotion-as-a-tool-for-attracting-foreign-investment-revised-edition
2. Morisset, J. (2003). Does a country need a promotion agency to attract foreign direct investment: a small analytical model ap-plied to 58 countries. Policy, Research working paper series ; no. WPS 3028 Washington, D.C. : World Bank Group. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/977191468739488998/Does-a-country-need-a-promotion-agency-to-attract-foreign-direct-investment-a-small-analytical-model-applied-to-58-countries
3. Kraudinvestynh abo kraudfandynh: chy ye perspectyvy rozvytku v Ukrayini? [Crowdinvesting or crowdfunding: are there the development perspectives for Ukraine?] (2013). URL: http://nardepjournal.com/article/2013/95/KRAUDINVESTING-ABO KRAUDFANDING-ChI-E-PERSPEKTIVI-ROZVITKU-V-UKRAINI
4. Kraudfandynh. Istoriya zakonodavchoho pidkroplennya u SSHA [Crowdfunding. History of the legal framework in the US] (2014). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/ 2014/12/89.pdf
5. Suharska L. V. (2017). Analiz stanu finansovoho zabezpechennya rozvytku obyednanyh terytorialnyh hromad v suchasniy Ukrayini [Analysis of the condition of financial maintenance of the territorial communities’ development in modern Ukraine]. Derzhavne upravlinnya: teoriya ta praktyka – Public governance: theory and practice, 1, 92–101.
6. Pasternak, O., Bandura T. (2017). Marketing of rural territories in the border areas of Ukraine: nature, peculiarities and prac-tical recommendations. Agricultural Economics and Rural Development, 2, 185-195.
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Бандура , Т. (2019). Нарощення інвестиційного потенціалу карпатського регіону шляхом використання крауд-технологій. Вісник Сумського національного аграрного університету, (4 (82), 114-117. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.22