Ефективність праці в аграрних підприємствах: показники, тенденції, стратегія підвищення

Ключові слова: ефективність праці, продуктивність праці, ВВП за паритетом купівельної спроможності, галузева структура зайнятості, аграрне підприємство, стратегія підвищення ефективності праці

Анотація

У статті набули подальшого розвитку рекомендації щодо підвищення ефективності праці в аграрних підприємствах. Виявлено особливості та роль праці в аграрному секторі економіки. Обґрунтовано, що продуктивність праці не тільки характеризує ефективність використання персоналу підприємства, а й показує загальні результати суспільного розвитку та рейтинг країни у світовому масштабі. Для діагностики ефективності використання персоналу у світовому масштабі проведено оцінювання таких показників, як виробництво ВВП за паритетом купівельної спроможності на одну особу та ВВП за паритетом купівельної спроможності на одну людино-годину. Виявлено лідерів серед країн Європи за ефективністю праці. До них належать Ірландія, Норвегія, Люксембург, Франція, Нідерланди, Данія, Швейцарія, Швеція, Австрія, Великобританія. Проведено дослідження тенденцій ефективності праці в сільському господарстві. З’ясовано, що у 2019 р. частка робітників, зайнятих у сільському господарстві в середньому по світу становила 26,9 %, розраховано, що продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах України вдвічі нижча, ніж в Латвії та у 20 разів менше, порівняно із Данією. Обґрунтовано, що основною стратегії підвищення ефективності праці в аграрних підприємствах має бути збалансований підхід до забезпечення економічної, соціально та екологічної ефективності.

Посилання

1. Petrova I. L. (1996) Rynok pratsi: protses sehmentatsii [Labor market: the process of segmentation]. UDPU. Kyiv.
2. Pogorelova T.O. (2016) «Analysis of factors that affect the efficiency of the personnel of the enterprise». Visnyk Natsional'-noho tekhnichnoho universytetu «Kharkivs'kyj politekhnichnyj instytut». no. 27 (1199). pp. 17-21.
3. Ryzhikh V. and Morozova N. (2018) «Features of the structure of employment and the problem of quality of labor potential in the domestic labor market: aspects of state regulation». Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia. Issue 3 (38). pp. 84-92.
4. Markina I. A. and Mikhailov O. O. (2014) «Formation of personnel potential of Ukrainian enterprises in modern realities». Ekonomichnyj analiz : zb. nauk. prats': Ternopil's'kyj natsional'nyj ekonomichnyj universytet; redkol. Volume 17. № 2. pp. 69–75.
5. Tanasyuk I. and Orlenko O. (2018) «The main directions of increasing staff productivity in modern conditions». Naukovyj visnyk Odes'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu. no. 11. pp. 179–196.
6. Orlenko O.M. (2011) Labor productivity as a criterion for the effectiveness of innovative activities of the enterprise. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. no. 2. Volume. 2. pp. 91-95.
7. Samoilyk Iu., Zos-Kior М., Kuksa I., & Storoška M. (2017) Methodology for assessing globalisation development of countries. Economic Annals-XXI. Volume 168, Issue 11-12. pp. 4-8.
8. Eurostat. Database. URL : https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
9. OECD (2019). Productivity-statistics. URL : https://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/oecd-productivity-statistics/productivity-and-unit-labour-cost-by-industry-isic-rev-4-edition-2019_13a0f60a-en
10. Worldbank. URL :https://data.worldbank.org.
11. Agricultural statistics for 2018. Editor Prokopenko O.V. State Statistics Service of Ukraine. K. 2019. 235 p.
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Березіна , Л., Самойлик , Ю., & Бодрий , Я. (2019). Ефективність праці в аграрних підприємствах: показники, тенденції, стратегія підвищення. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (82), 106-113. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.21