Стратегічні напрями управління розвитком маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств

  • І.А. Маркіна Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава Україна) https://orcid.org/0000-0003-2815-4223
  • О.В. Федірець Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава Україна) https://orcid.org/0000-0002-9710-4644
  • Б.С. Корнієнко Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава Україна)
Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, маркетингова діяльність, управління розвитком, маркетинг, стратегія

Анотація

Статтю присвячено комплексному аналізу теоретичних та практичних аспектів управління розвитком маркетингової діяльності у сільськогосподарських підприємствах. Теми дослідження розкрита на основі проведених досліджень щодо головних умов та тенденцій пов’язаних з впровадженням маркетингового забезпечення у аграрних підприємствах України. Актуальність дослідження визначається тим, що розвиток маркетингової діяльності, в сучасних динамічних умовах, відіграє ключову роль в забезпеченні успішної діяльності підприємств.

Визначено, що успіх розвитку підприємства, ефективна реалізація його стратегічних планів залежить від ряду суб’єктивних та об’єктивних факторів, серед яких важливу роль відіграють чинники пов’язані із удосконаленням маркетингової діяльності. В свою чергу реалізація стратегічних напрямів розвитку маркетингової діяльності здійснюється за допомогою обраної підприємством стратегії, оскільки саме вона, за умов успішного втілення, забезпечує досягнення поставленої мети. Розроблення зазначених пріоритетів неможливе без формування елементів маркетингового забезпечення діяльності підприємств та формування маркетингових служб.

Посилання

1. Akymova I. M., 2001. Promyshlennyi мarketynh [Industrial marketing]. Kyiv: Knowledge Publishing House, КОО. 294 p.
2. Ansoff I., 1999. Novaia korporatyvnaia stratehyia. [New corporate strategy]. St. Petersburg: Peter com. 416 с.
3. Artimonova І. V., 2010. Kontseptsiia marketynh-miks yak osnova prohramno-tsilovoho pidkhodu do orhanizatsii marketynhovoi diialnosti pidpryiemstva [The concept of marketing mix as the basis of program-targeted approach to the organization of marketing activities of the enterprise]. Current economic problems. no. 8 (106). pp. 94-101.
4. Vahner І., 2014. Rol stratehichnoho analiz u vybori ta rozrobtsi stratehii upravlinnia pidpryiemstvom [The role of strategic analysis in the selection and development of enterprise management strategy]. Economic analysis. no. 8, pp. 98-104.
5. Dei D., 2003. Stratehycheskyi marketynh. [Strategic marketing]. Moscow: «Eksmo» Publishing House. 640 p.
6. Krevens D., 2003. Stratehycheskyi marketynh. Evropeiskaia perspektyva. [Strategic marketing]. Moscow: «Williams» Publishing House. 752 p.
7. Kudenko N. V., 2002. Marketynhovi stratehii firmy [Marketing strategies of the firm]: monograph. Kyiv: КNЕU, 245 p.
8. Lamben J.-J., 1996. Stratehycheskyi marketynh. [Strategic marketing. European perspective]. St. Petersburg: Science. 589 p.
9. Porter M., 1998. Stratehiia konkurentsii. Metodyka analizu haluzei і diialnosti konkurentiv. [Competition strategy. Methods of analysis of industries and activities of competitors]. Kyiv: Foundations, 1998. 390 p.
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Маркіна , І., Федірець , О., & Корнієнко , Б. (2019). Стратегічні напрями управління розвитком маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (82), 101-105. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.20