Земельно-ресурсний потенціал і його роль у сталому розвитку регіону

  • Т.Є. Калина Одеська державна академія будівництва та архітектури (м. Одеса, Україна) https://orcid.org/0000-0002-2705-9382
  • С.Д. Шушулков Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0003-1369-8797
  • Т.Ю. Арзуманян Одеська державна академія будівництва та архітектури (м. Одеса, Україна) https://orcid.org/0000-0003-1470-1310
Ключові слова: потенціал, земельні ресурси, сталий розвиток, охорона земель, земельно-ресурсний потенціал

Анотація

У статті висвітлені тенденції, підходи та особливості використання земельно-ресурсного потенціалу. Обґрунтовано, що концептуальні засади сталого розвитку пов’язані з збереженням та охороною довкілля. Доведена ключова роль земельних ресурсів у складі природно-ресурсного потенціалу. Досліджено роль земельних ресурсів, як базису економічної діяльності, територіального ресурсу, головного засобу виробництва. Уточнено понятійно-категоріальний апарат в контексті визначення понять: «потенціал», «природно-ресурсний потенціал», «земельно-ресурсний потенціал».Проведена загальна оцінка використання земельно-ресурсного потенціалу Одеського регіону в рамках стратегічних засад сталого розвитку та визначені напрями їх раціонального використання та охорони. Підкреслюється, що в структурі використання земельних ресурсів спостерігаються значні диспропорції: склався надзвичайно високий рівень господарського освоєння, значний рівень розораності, низька лісистість, низький рівень забезпеченості природоохоронними територіями, екологічна стабільність Одеської області характеризується як нестабільна та наявний високий рівень антропогенного навантаження, спостерігається загальна тенденція погіршення заходів з охорони земель. Наголошується, що питання розвитку регіону можуть бути вирішені тільки в комплексі з вирішенням соціальних, економічних і екологічних проблем, що є основоположною складовою концепції сталого розвитку.

Посилання

1. Bystriakov I.K., Klynovyi D.V. (2014). Metodychni pidkhody do udoskonalennia ekonomichnoiotsinkypryrodnohobahatstva Ukrainy / Ekonomikapryrodokorystuvannia i okhoronydovkillia [MethodicalapproachestoimprovingtheeconomicassessmentofUkraine'snaturalwealth.] / Derzhavnaustanova «InstytutekonomikypryrodokorystuvanniatastalohorozvytkuNatsionalnoiakademiinaukUkrainy». K.: DU IEPSR NAN Ukrainy. S. 16-19.
2. Azrilyan, A. N. (2002). Bolshoyekonomicheskiyslovar. 5-e izd. dop. i pererab [Bigeconomicdictionary: 5th revisedandcorrectededition]. Moscow: InstitutnovoyekonomikiPubl., 1280s.
3. Monitorynhzemelnykhvidnosyn v Ukraini. 2016-2017: statystychnyishchorichnyk[MonitoringoflandrelationsinUkraine. 2016-2017: StatisticalYearbook]/ Prohrama «Pidtrymkaprozorohoupravlinniazemelnymyresursamy v Ukraini». K.: 2018, 168 s.
4. Natsionalnadopovid «Tsilistalohorozvytku: Ukraina». [NationalSustainableDevelopmentGoals: Ukrainereport] K.: Ministerstvoekonomichnohorozvytku i torhivliUkrainy, 2017. 174 s.
5. Rehionalnadopovidprostannavkolyshnohopryrodnohoseredovyshcha v Odeskiioblasti u 2017 rotsi. [RegionalreportonthestateoftheenvironmentintheOdessaregionin 2017] Odesa: DepartamentekolohiitapryrodnykhresursivOdeskoioblasnoiderzhavnoiadministratsii, 2018. 270 s.
6. Stupen M., Kalyna T., Taratula R., Konstantinova O. Land and resource potential of protected areas of Ukraine in the context of the implementation of sustainable development strategy /Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 19, Issue 3, 2019.P. 549-556
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Калина , Т., Шушулков , С., & Арзуманян , Т. (2019). Земельно-ресурсний потенціал і його роль у сталому розвитку регіону. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (82), 78-82. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.15