Моніторинг ефективності діяльності підприємств транспортної галузі регіону

  • С.О. Машканцева Національний університет «Одеська морська академія» (м. Одеса, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3936-9812
Ключові слова: моніторинг ефективності, транспортна галузь, регіон, рентабельність, собівартість перевезення, підприємства транспортної галузі

Анотація

У статті визначено рівень ефективності діяльності підприємств транспортної галузі регіону за допомогою аналізу показників приведеної собівартості перевезення, рентабельності діяльності, чистого прибутку (збитку) від діяльності підприємств. Запропоновано заходи щодо забезпечення подальшого розвитку підприємств транспортної галузі на регіональному рівні. Визначено, що сучасний стан трансформаційних перетворень у регіональному середовищі характеризується зростаючим інтересом до питань підвищення ефективності діяльності підприємств транспортної галузі. Об’єктивна оцінка ефективності діяльності підприємств транспортної галузі має велике значення, оскільки характеризує успішність менеджменту підприємства, формує його імідж, обґрунтовує доцільність інвестицій.  

Посилання

1. Волошин В.В., Григорович М.В., Коценко Е.Ф. Транспортная система региона. АН УССР. Ин-т геофизики им. С.И. Субботина. Отд-ние географии. К.: Наук. думка, 1989. 206 с.
2. Коновалова Н.І. Методика соціальних та економіко-географічних досліджень. Чернівці: Рута, 1998. 88 с.
3. Транспорт і зв’язок України у 2018. Статистичний збірник. К. : Державна служба статистики України. 2019. 186 с.
4. Лагодиенко В.В. Понятие сущности и функций управления в логистических системах / В.В. Лагодиенко, А.В. Кор-ниецкий // Балтийский гуманитарный журнал.- 2014.- №4(9).-С. 145-147.
5. Заблодська І. В., Бузько І. Р., Зеленко О. О., Хорошилова І. О. Інфраструктурне забезпечення розвитку транспорт-ної системи регіону: колективна монографія. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. 193 с.
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Машканцева , С. (2019). Моніторинг ефективності діяльності підприємств транспортної галузі регіону. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (82), 69-72. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.13