Improving the competitiveness of farm products and agricultural enterprises as an organizational and economic priority for their functioning and development

Keywords: farms, agricultural enterprises, competitiveness, products, organizational and economic priorities, consumers, competitors, costs, quality, management, improvement

Abstract

The article defines the competitiveness of products as an organizational and economic priority for the functioning and development of farms and agricultural enterprises. After all, other competitive advantages, stability, income, and so on depend on its representation in agricultural markets. It is noted that increasing the competitiveness of products involves the use of at least two organizational and managerial approaches: consumer-oriented and competitor-oriented. At the same time, it is important to achieve an optimal ratio between the quality and price of food products. It is proved that achieving and maintaining and improving the competitiveness of products as an organizational and economic priority of agribusiness entities involves optimizing and reducing the cost of its production, resource use productivity, and development potential.

References

1. Wensley R. Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority. Journal of Marketing. 1988. April. Vol. 52. Р. 65-72.
2. Шубравська О.В., Прокопенко К.О. Інтеграційні перспективи України: переваги і ризики для аграрного сектору. Економіка України. 2014. № 1. С. 63-73.
3. Драган О.І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти: монографія. К.: ДАКККіМ. 2006. 160 с.
4. Мандич О.В., Романюк І.А., Нікітіна О.М. PR-маркетинг як один з інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємства. Вісник ХНТУСГ : економічні науки. Вип. 177. 2016. С. 160-165.
5. Красноруцький О.О., Данько Ю.І. Розвиток маркетингу на ринку агропродовольчої продукції України : монографія. Х. : Міськдрук, 2009. 262 с.
6. Ігнатенко М.М., Рунчева Н.В. Процеси ресурсозабезпечення спеціалізації та концентрації виробництва в корпора-тивних агроформуваннях. Економіка та держава. № 1. 2017. С. 10-14.
7. Молдаван Л.В. Форми господарювання в аграрному секторі України в умовах глобалізації. Економіка АПК. 2010. № 1. С. 13-17.
8. Мармуль Л.О., Жуйков Г.Є., Волович С.В. Методичні засади дослідження фермерських та особистих господарств в АПК регіону. Матеріали міжнар. наук. теор. конф. “Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці”. Житомир: Вид-во “Державний агроекологічний університет”, 2005. Ч. 2. С. 28-30.
9. Мазур Н.В., Місюк М.В. Конкурентоспроможність виробництва сільськогосподарської продукції та основні напрями її підвищення. Економіка АПК. 2007. № 2. С. 12-16.
10. Євчук Л.А. Стратегічне управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств : монографія. Ми-колаїв : Вид-ць Прокопчук Т. Ю., 2010. 340 с.
Published
2019-09-30
How to Cite
Skrypnyk , S. (2019). Improving the competitiveness of farm products and agricultural enterprises as an organizational and economic priority for their functioning and development. Bulletin of Sumy National Agrarian University. Economics and Management, (3(81), 136-140. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.3.25