Теоретичні аспекти економічної сутності та складових ресурсного потенціалу аграрних підприємств

  • О.С. Скопова

Анотація

У даній статті автором розглянуто основні наукові підходи до визначення змісту дефініції «ресурсний потенціал». Удосконалено теоретико-методичний підхід до інтерпретації поняття ресурсного потенціалу аграрних підприємств, на основі виокремлення в його структурі відновлювального потенціалу, що приймає участь в його оновленні та поповненні для досягнення стратегічних цілей розвитку аграрного підприємства та включає в себе наявні та можливі до залучення фінансові, інвестиційні та інноваційні ресурси, а також доцільність їх розміщення і ефективність використання. Розкрито сутність його структурних складових (матеріальна, природна, трудова, енергетична, технологічна, інформаційна, управлінська, фінансова, інвестиційна та інноваційна). Автором наголошено, на тому, що розробка ефективної стратегії аграрного підприємства та забезпечення його успішної діяльності багато в чому залежить від унікальних пропорцій та комбінацій наявних ресурсів, що надасть йому конкурентні переваги. Досліджено основні фактори впливу на відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Автором виокремлено внутрішні та зовнішні фактори та наголошено на тому, що основним фактором впливу являються трудові фактори. Виявлено, що розширене відтворення ресурсного потенціалу аграрного підприємства включає в себе всі елементи, які складають ресурсний потенціал комплексного характеру. Метою процесу відтворення є забезпечення пропорційності у взаємозв’язку розвитку всіх факторів виробництва ресурсного потенціалу, які відображають саму раціональну структуру ресурсного потенціалу і оптимальні пропорції його складових. Досліджено відтворювальні пропорції, які дозволяють дати оцінку стану аграрного підприємства, визначаючи в той же час його ефективність, є інструментом управління ресурсного потенціалу аграрного підприємства. Вони допомагають визначити зв'язок виходу сільськогосподарської продукції і ресурсних витрат на її виробництво, а також співвідношення чисельності населення і рівня розвитку аграрної сфери.

Опубліковано
2020-11-30
Як цитувати
Скопова, О. (2020). Теоретичні аспекти економічної сутності та складових ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (3 (85), 69-74. вилучено із https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/189