Управління техніко-технологічним розвитком ресурсного потенціалу аграрного підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища

  • І.А. Маркіна
  • Д.В. Дячков
  • Л.М. Христенко
  • В.В. Волошина

Анотація

В статті досліджено передумови необхідності техніко-технологічного оновлення ресурсного потенціалу аграрного підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища та необхідність його ефективного управління. Визначено структуру ресурсного потенціалу підприємств аграрної галузі, що включає сукупність природних, трудових, матеріально-технічних, інвестиційних, інформаційних, науково-виробничих, інноваційних, соціально-інфраструктурних та інших ресурсів. Сформовано модель системи управління ресурсним потенціалом аграрного підприємства, яка включає суб’єктивну складову потенціалу та об’єктивну складову, власне процес управління та напрями підвищення ефективності використання складових ресурсного потенціалу. Визначено, що найбільшої актуальності в процесі підвищення ефективності ресурсного потенціалу  набуває його техніко-технологічне оновлення. На основі вищезазначеного, визначені складові компоненти впливу на техніко-технологічне оновлення ресурсного потенціалу аграрного підприємства серед яких : оновлення матеріально-технологічної складової, модернізація  агротехнічного потенціалу, кадрової складової, вдосконалення інфраструктурного компоненту ресурсного потенціалу, оптимізація фінансової складової, оптимізація екологічної складової та модернізація організаційної складової.

Опубліковано
2020-11-30
Як цитувати
Маркіна, І., Дячков, Д., Христенко, Л., & Волошина, В. (2020). Управління техніко-технологічним розвитком ресурсного потенціалу аграрного підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (3 (85), 55-60. вилучено із https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/169