Податкова складова фінансової безпеки: проблеми та реалії сьогодення

  • Г.В. Долга
  • О.О. Мелешко

Анотація

Доведено, що найбільший вплив на тіньову економіку має зростання податкового тягаря і розміру внеску на соціальне забезпечення. З цією метою проведено оцінку тісноти зв’язку показників тіньової економіки та коефіцієнта  податкової безпеки.

Обґрунтовано, що зважаючи на особливості українських реалій вітчизняний  бізнес потерпає не лише від податкового навантаження, а й від адміністративного тиску й непрозорих "правил гри" у податковій сфері. Доведено, що зважаючи на це  вплив тіньової економіки на фінансову безпеку доцільно розглядати крізь призму податкової складової інтегрального показника фінансової безпеки.

Узагальнюючи результати кореляційного аналізу з’ясовано,  що вплив рівня тіньової економіки на податкову складову фінансової безпеки є більш суттєвий, причому у тісному зв’язку із результативною ознакою перебуває два коефіцієнта рівня тіньової економіки: 1) рівень тіньової економіки, розрахований за методом збитковості підприємств, 2) рівень тіньової економіки, розрахований за електричним методом.

Обґрунтовано доцільність аналізу динаміки збиткових підприємств крізь призму їх можливого впливу на рівень податкової безпеки,  враховуючи результати проведеного кореляційно-регресійного аналізу, а також методику розрахунку показника тіньової економіки за методом збитковості підприємств, відповідно до якого припускається, що усі збиткові підприємства за офіційними статистичними даними фактично є прибутковими, а їх рентабельність дорівнює рентабельності прибуткових підприємств у періоді, що аналізується, що дала можливість встановити: збільшення частки збиткових підприємств на 0,1 п. потенційно може спричинити зниження показника податкової безпеки майже на 0,2 од.

Доведено, що у тісному зв’язку із податковим індикатором фінансової безпеки перебуває два коефіцієнта рівня тіньової економіки:  рівень тіньової економіки, розрахований за методом збитковості підприємств та  рівень тіньової економіки, розрахований за електричним методом. Збільшення рівня тіньової економіки, розрахований за методом збитковості підприємств на 1%  призводить до зменшення рівня податкової складової фінансової безпеки у середньому на 0,03 од., а  збільшення рівень тіньової економіки, розрахований за електричним методом на 1%  призводить до зменшення  рівня податкової складової фінансової безпеки у середньому на 0,005 од.

Опубліковано
2020-11-30
Як цитувати
Долга, Г., & Мелешко, О. (2020). Податкова складова фінансової безпеки: проблеми та реалії сьогодення. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (3 (85), 44-47. вилучено із https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/167