Тенденції розвитку ринку картоплі в Україні

  • І.І. Коблянська
  • А.В. Назаренко

Анотація

Картопля є важливою складовою раціону українців. Значні обсяги середньодушового споживання цього харчового продукту роблять його стратегічно значимим в контексті забезпечення національної продовольчої безпеки. Через те, що основним виробником картоплі в Україні є господарства населення, належне функціонування та розвиток відповідного ринку має важливе соціальне значення з точки зору благополуччя та добробуту сільських мешканців. Водночас, сучасний ринок картоплі характеризується хаотичністю, низькою організованістю, наявністю значних цінових коливань, неадекватністю реагування виробників на зміни ринкових умов, що результується, серед іншого, у значних втратах продукції. Дане дослідження має на меті визначити тенденції розвитку вітчизняного ринку картоплі та фактори, що визначають цінову ситуацію на ринку. У дослідженні використано дані Державної служби статистики за 1996-2019 рр. З використанням методу найменших квадратів та інструментарію GRETL визначено параметри моделі множинної регресії, яка характеризує залежність цін виробників картоплі від середньомісячної заробітної плати в галузі та площі посівів під культурою. Отримана модель є адекватною та на 94,66% описує поведінку залежної змінної (ціну виробників). Встановлено, що зі збільшенням площ посівів на 1% ціна тони картоплі зменшується на 2,18%, а зі зростанням середньомісячної заробітної плати в сільському господарстві можна очікувати на збільшення ціни на картоплю на 0,55%.

Опубліковано
2020-11-30
Як цитувати
Коблянська, І., & Назаренко, А. (2020). Тенденції розвитку ринку картоплі в Україні. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (3 (85), 15-23. вилучено із https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/163