Порівняльна характеристика заходів енергетичної ефективності на місцевому рівні для забезпечення умов сталого розвитку

  • І.В. Сохань
  • О.А. Скрипник
  • Д.М. Скрипник

Анотація

Проблема енергоресурсозбереження на місцевому рівні вимагає комплексного розв’язання. На сьогодні це можливо не тільки за рахунок оптимізації параметрів електричних систем, але й за рахунок оптимізації параметрів будівель, що значно впливають на витрати енергії (для опалення та гарячого водопостачання будинків та ін.). Так, при розробці проектів нових будинків актуальним є підвищення їх енергоефективності,  використання відновлюваних екологічно чистих джерел енергії (сонця, землі, вітру та ін.), розробка енергоекономічних та енергоефективних будинків.

Пропонується спосіб оптимізації декількох видів енергоефективних будівель одночасно (пасивний будинок, розумний будинок, будинок з нульовим енергобалансом, активний будинок тощо) з метою підвищення енергоефективності. Наведено два напрями подолання енергодефіциту в економічній системі: диверсифікація джерел постачання та видів енергії, зменшення енергетичних потреб через підвищення ефективності використання енергоресурсів. При цьому зазначені два напрями покриття дефіциту енергоресурсів, є антагоністичними щодо забезпечення енергетичних потреб суспільства: задоволення енергетичних потреб через відкриття нових джерел енергоресурсів зменшує, що актуальність питань підвищення енергоефективності. Окрім того, ці напрями мають неоднаковий вплив на економічне зростання з позиції сталого розвитку.

Опубліковано
2020-11-30
Як цитувати
Сохань, І., Скрипник, О., & Скрипник, Д. (2020). Порівняльна характеристика заходів енергетичної ефективності на місцевому рівні для забезпечення умов сталого розвитку. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (3 (85), 12-14. вилучено із https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/162