Процеси управління організаційними змінами на основі методології проектного підходу

  • С.В. Степаненко
  • Т.А. Власенко

Анотація

Необхідність постійного впровадження організаційних змін в ході діяльності підприємства обумовлює потребу в розробці нових підходів до цього процесу, серед яких особливе місце займає проектний підхід.

Мета дослідження полягає в розробці основних складових робіт організаційних змін відповідно до методології проектного підходу.

У статті розглянуто класифікацію організаційних змін за масштабом в розрізі таких сфер як: структура, ієрархія, ключові компетентності персоналу, культура і комунікації, процеси. Розглянуто суб’єктів управління змінами, представлених керівництвом підприємства і командою здійснення змін. Розглянуто ролі учасників процесу перебудови: спонсор змін, виконавець і об’єкт змін. Визначено основні функції та структуру команди змін. Розглянуто особливості формування організаційної структури проекту змін в залежності від їх типу. Розглянуто основні стандарти галузей знань методології управління проектами. Визначено сутність кожної галузі управління проектами в розрізі управління організаційними змінами. Надано характеристики типам бюджетів в рамках реалізації проектів. Визначено роль управління якістю в забезпеченні ефективності впровадження організаційних змін і необхідність розробки метрик. Представлено ключові підходи до визначення природи опору змінам і його розуміння як негативного ризику в контексті проектного менеджменту. Надано опис дій в галузі управління ризиками проекту організаційних змін. Представлено опис стратегії управління ризиками для недопущення опору змінам в ході реалізації проекту: стратегія ухилення, стратегія передачі або трансферу ризику, стратегія зниження ймовірності або впливу негативної ризикованої події, стратегія прийняття ризику. Визначено особливості розрахунку впливу ризиків на бюджет проекту організаційних змін. Розглянуто чинники, які сприяють або протидіють успішності здійснення організаційних змін. Визначено передумови оцінювання готовності персоналу до змін. Представлено структурну декомпозицію робіт проекту реалізації організаційних змін в рамках методології проектного управління.

Опубліковано
2020-02-24
Як цитувати
Степаненко, С., & Власенко, Т. (2020). Процеси управління організаційними змінами на основі методології проектного підходу. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (1 (83), 56-66. вилучено із https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/149