Теоретико-методичні та практичні аспекти маркетингового аудиту аграрних формувань

  • І.Р. Крюкова

Анотація

Зміцнення конкурентних позицій та досягнення успіхів на аграрному ринку в сучасних умовах неможливе без постійного удосконалення комплексу маркетингових дій, ефективним методом оцінки яких є маркетинговий аудит. Динамічність факторів зовнішнього бізнес-середовища висуває нові вимоги до системи організації маркетингового аудиту, методики та інструментів його здійснення. У статті розглянуті види маркетингового аудиту, методичні засади його організації і проведення, критерії результативності та  фактори успішності заходів маркетингової перевірки. Виявлено ключові особливості та проблемні аспекти, які на даному етапі стримують розвитку маркетингового аудиту у практиці менеджменту бізнес-структур аграрної сфери. Запропоновано модель організаційно-економічного механізму проведення маркетингового аудиту аграрних формувань. З урахуванням специфіки розвитку галузі обґрунтовано основні напрями удосконалення маркетингового аудиту аграрних підприємств. Визначено, що передумовою організації та проведення маркетингового аудиту у бізнес-структурах сільського господарства має стати активізація маркетингової діяльності більшості агроструктур невеликого розміру та зміна векторів агроменеджменту  з поточного управління на вирішення стратегічних завдань.

Опубліковано
2020-02-24
Як цитувати
Крюкова, І. (2020). Теоретико-методичні та практичні аспекти маркетингового аудиту аграрних формувань. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (1 (83), 9-14. вилучено із https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/142