Лісова політика та інформаційно-облікове забезпечення управління галузі: напрямки та перспективи

  • М.І. Гордієнко
  • І.М. Коваленко
  • О.П. Славкова

Анотація

Мета статті полягає у вивченні теоретичних основ і розробленні практичних рекомендацій щодо вдосконалення національної лісової політики та інформаційно-облікового забезпечення управління галузі. Досліджено в історичному аспекті сутність поняття «політика», аналіз наукових праць  дав можливість стверджувати, що основою даної категорії є суспільні відносини. Визначено роль лісової політики та її вплив на ефективність функціонування галузі, розглянуто підходи до формування лісової політики, в контексті задоволення потреб всіх учасників суспільних відносин. Обґрунтовано доцільність переходу до сталого лісового менеджменту, сутність якого полягає в поєднанні економічного ефективного використання лісових земель та турбота про довкілля. Удосконалено склад об’єктів бухгалтерського обліку підприємств лісового господарства, доведено відповідність деревних лісових ресурсів біологічним активам, запропоновано застосовувати класифікацію лісових ресурсів у контексті відповідності об’єктам обліку та умовам визнання активів підприємства. Узагальнено основні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оцінки лісових ресурсів, що дозволить отримати інформацію для визначення реального фінансово-майнового стану підприємств лісового господарства та їх потенціалу на майбутнє.

Опубліковано
2020-02-24
Як цитувати
Гордієнко, М., Коваленко, І., & Славкова, О. (2020). Лісова політика та інформаційно-облікове забезпечення управління галузі: напрямки та перспективи. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (1 (83), 3-8. вилучено із https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/141