Стратегічний підхід до визначення пріоритетних напрямів розвитку брендів об’єднаних територіальних громад

Ключові слова: бренд, об’єднана територіальна громада, суббренд, стратегія розвитку

Анотація

Запропоновано стратегічний підхід до визначення пріоритетних напрямів розвитку брендів об’єднаних територіальних громад, який базується на виокремленні суббрендів ОТГ типу соціально-підприємницького пріоритету, еколого-туристичного пріоритету, соціально-екологічного пріоритету та підприємницько-туристичного пріоритету.

Посилання

1. Anholt, S. Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions / S. Anholt. – 1st edition. – Palgrave Macmillan, 2007. – 160 p.
2. Велещук С.С. Територіальний брендинг як інструмент соціально-економічного розвитку регіону / С.С. Велещук // Ста-лий розвиток економіки . – 2015. - №3(28). – С. 146-152.
3. Павлова І.О. Стратегія брендингу об’єднаних територіальних громад Південного регіону / І.О. Павлова// Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2017. – Т22. – Вип. 12(65). – С. 199-203.
4. Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг: навч. посіб. /[Г. А. Борщ, В. М. Вакуленко, Н. М. Гринчук, Ю. Ф. Дехтяренко, О. С. Ігнатенко,В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук, В. В. Юзефович] – К. : – 2017. – 107 с.
5. Бутенко А. І. Інноваційні підходи до оцінки економічної самодостатності територіальних громад / А. І. Бутенко, Т. В. Уманець, О. В. Дарієнко // Економічні інновації. – 2016. – № 62. – С. 223-231.
6. Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти : моногра-фія / С. М. Серьогін, Ю. П. Шаров, Є. І. Бородін, Н. Т. Гончарук [та ін.] ; за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, Ю. П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – 276 с.
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Колодненко , Н. (2019). Стратегічний підхід до визначення пріоритетних напрямів розвитку брендів об’єднаних територіальних громад. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (82), 98-100. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.19