Strategic approach to determining the priority areas of brand development of united territorial communities

Keywords: brand, united territorial community, subbrand, development strategy

Abstract

It is proposed the strategic approach to determining the priority areas of brand development of united territorial communities (UTC), which is based on the separation of UTC subbrands such as social-entrepreneurial priority, ecological-tourist priority, socio-ecological priority and entrepreneurial-tourist priority.

References

1. Anholt, S. Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions / S. Anholt. – 1st edition. – Palgrave Macmillan, 2007. – 160 p.
2. Велещук С.С. Територіальний брендинг як інструмент соціально-економічного розвитку регіону / С.С. Велещук // Ста-лий розвиток економіки . – 2015. - №3(28). – С. 146-152.
3. Павлова І.О. Стратегія брендингу об’єднаних територіальних громад Південного регіону / І.О. Павлова// Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2017. – Т22. – Вип. 12(65). – С. 199-203.
4. Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг: навч. посіб. /[Г. А. Борщ, В. М. Вакуленко, Н. М. Гринчук, Ю. Ф. Дехтяренко, О. С. Ігнатенко,В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук, В. В. Юзефович] – К. : – 2017. – 107 с.
5. Бутенко А. І. Інноваційні підходи до оцінки економічної самодостатності територіальних громад / А. І. Бутенко, Т. В. Уманець, О. В. Дарієнко // Економічні інновації. – 2016. – № 62. – С. 223-231.
6. Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти : моногра-фія / С. М. Серьогін, Ю. П. Шаров, Є. І. Бородін, Н. Т. Гончарук [та ін.] ; за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, Ю. П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – 276 с.
Published
2019-12-23
How to Cite
Kolodnenko, N. (2019). Strategic approach to determining the priority areas of brand development of united territorial communities. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (4 (82), 98-100. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.19