Оцінка ефективності бізнес-процесів підприємства

  • О.В. Ольшанський Харківський державний університет харчування та торгівлі
Ключові слова: бізнес-процес, ефективність, критерій, алгоритм

Анотація

У статті розроблено методику оцінку ефективності бізнес-процесів підприємства, яка дозволяє провести оцінку бізнес-процесів відносно досягнутого внутрішнього рівня. Удосконалено технологію проведення бенчмаркінгу, яка дозволяє підвищити результативність бізнес-процесів підприємств. за рахунок включення етапу по оцінці ефективності розроблених заходів у процес бенчмаркінгу.

Посилання

1. Ольшанський О. В. Підвищення результативності бізнес-процесів на підприємстві / О. В. Ольшанський, В. М. Селютін, Б. Вард // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. у 2 ч. Ч. 1. – Х. : ХДУХТ, 2017. – Вип. 1 (25). – С. 245–256.
2. Ольшанський О. В. Проблеми впровадження міжнародних стандартів якості в операційну діяльність готелів / О. В. Ольшан-ський // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. у 2 ч. Ч. 1. – Х. : ХДУХТ, 2014. – Вип. 1 (19). – С. 264–273.
3. Ольшанський О. В. Формування політики якості послуг в підприємствах туристичного профілю / О. В. Ольшанський // Еко-номічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. у 2 ч. Ч. 2. – Х. : ХДУХТ, 2014. – Вип. 2 (20). – С. 240–250.
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Ольшанський, О. (2018). Оцінка ефективності бізнес-процесів підприємства. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 53-55. вилучено із https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/12
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА