Інституційне забезпечення бюджетної політики розвитку територій

  • А.О. Пелехатий Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3022-852X
Ключові слова: бюджетна політика, розвиток територій, інституційна архітектоніка, інститути, інституційне забезпечення

Анотація

У статті досліджено особливості формування інституційних механізмів забезпечення бюджетної політики розвитку територій в Україні. Дано визначення бюджетної політики розвитку територій зі сторони інституційного підходу.  Розглянуто інтерпретацію основних законів інституційної архітектоніки бюджетного процесу, а саме: закони рівноваги, усереднювання та структуризації. Представлено модель інституційної архітектоніки розвитку територій як системи, що розвивається, і опорними елементами якої виступають інститути та інституції. Досліджено основні складові інституційної архітектоніки бюджетної політики розвитку територій: система інститутів, інституційно-правове забезпечення, інституційно-організаційне забезпечення, адаптивні інструменти реалізації бюджетної політики. Визначено інституційні пріоритети бюджетної політики в межах визначених інституційних рівнів (Перший і найабстрактніший рівень пов’язаний з процесом “модернізації згори”, коли держава визначає вектор соціально-економічного розвитку: Другим рівнем є “модернізація знизу”, що передбачає активізацію базових і похідних інститутів).

Посилання

1. Chuhunov I. Ya., Lysiak L.V. (2009). Biudzhetna systema v instytutsiinomu seredovyshchi suspilstva [The budget system in the institutional environment of society]. Finansy Ukrainy- Finance of Ukraine. № 11. pp. 3–11. [in Ukrainian].
2. Hrytsenko A. A. (2006). Ynstytutsyonalnaia arkhytektonyka: predmet, osnovnыe zakonы, metodolohyia [Institutional architectonics: subject, basic laws, methodology]. nauch. trudы Donets. nats. tekhn. un-ta [scientific. works of Donets. nat. tech. un-that]. Vol. 103-1. Donetsk, pp. 31–37. (Seryia: Эkonomycheskaia) [in Ukrainian].
3. Buhai T. (2015). Systema instytutsiinoho zabezpechennia biudzhetnoho protsesu v Ukraini [System of institutional support of the budget process in Ukraine]. Visnyk KNTEU [KNTEU Bulletin]. Vol. 2. pp. 103-118 [in Ukrainian].
4. Onyshchenko S. (2016). Instytutsiine zabezpechennia biudzhetnoi bezpeky Ukrainy [Institutional Support for Budg-etary Security of Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni T. Shevchenka [Bulletin of the T. Shevchenko National University of Kyiv.]. Vol. 5 (182). pp. 31-38[in Ukrainian].
5. Bohma O.S. (2017). Instytualizatsiia yak instrument zabezpechennia biudzhetnoi bezpeky krainy [Institutionalization as a tool for ensuring the budgetary security of the country]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu [Scientific Bulletin of Mukachevo State University]. Vol. 1 (7). pp. 193-197[in Ukrainian].
6. Savastieieva O.M. (2018). Model mekhanizmu funktsionuvannia instytutsiinoi arkhitektoniky biudzhetnoho protsesu na mistsevomu rivni [Model of mechanism of functioning of institutional architecture of budget process at local level]. 2018. №3. p. 230-235. [in Ukrainian].
7. Pelekhatyi A.O. (2019). Biudzhetna polityka u zabezpechenni rozvytku terytorii: kontseptualni dominanty ta napriamy modernizatsii [Budget Policy in Territorial Development: Conceptual Dominants and Directions for Modernization]. Lviv: Lvivskyi natsion-alnyi universytet imeni Ivana Franka, 386 p. [in Ukrainian].
8. Pelekhatyi A.O. Obhruntuvannia novoi paradyhmy biudzhetnoi polityky rozvytku terytorii v umovakh reformuvannia publichnykh finansiv v Ukraini [Substantiation of the new paradigm of budgetary policy of territorial development in the context of public finance reform in Ukraine]. Efektyvna ekonomika - Effective Economics, №7. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7191. [in Ukrainian].
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Пелехатий , А. (2019). Інституційне забезпечення бюджетної політики розвитку територій. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (82), 15-21. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.4