Державна підтримка виробництва енергії з відновлюваних джерел

  • І. В. Лозинська Сумський національний аграрний університет (м.Суми, Україна) https://orcid.org/0000-0002-8038-8484
  • Д.М. Скрипник Сумський національний аграрний університет (м.Суми, Україна)
  • О.А. Скрипник Сумський національний аграрний університет (м.Суми, Україна)
Ключові слова: державна підтримка, відновлювальна енергетика, зелені тарифи

Анотація

Стаття розкриває актуальні питання запровадження енергетичного ринку з урахуванням європейських вимог. Для підвищення інвестиційної привабливості запропоновано застосовують державні механізми підтримки: спеціальні пільгові тарифи, вищі за середньоринкові ціни на електроенергію, податкові, митні пільги, пільги з приєднання об’єктів до електричних мереж, квотні механізми, серед яких стандарти портфелю відновлюваних джерел енергії, зелені сертифікати та інше. Спрямовані такі заходи державної підтримки на створення конкуренції на ринку відновлювальної енергетики та зниження вартості електроенергії для кінцевого споживача.

Посилання

1. Шевцов А., Земляний М, Ряузова Т. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії в Україні у світлі нових європейських ініціатив / А. Шевцов, М. Земляний, Т.Ряузова [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.niss.gov.ua/Monitor//november08/2.htm.
2. Кузьміна М. М. Форми інвестування у відновлювану енергетику / М. М. Кузьміна // Економіка та право.- 2017. -№ 2. -С. 112-121.
3. Волошин О. Л. Механізми державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні: дис. канд. наук з державного управління/ О. Л. Волошин. - Київ, 2015. -194 с.
4. Майсснер Ф. Розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні: потенціал, перешкоди і рекомендації щодо економіч-ної політики / Ф. Майсснер, Ф. Укердт. – Берлін: BE Berlin Economics GmbH., 2010. – 42 с.
5. Проект «Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» від 08.12.2018р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: - https://www.epravda.com.ua/publications/2019/03/13/645847/
6. IRENA https://www.irena.org/publications/2019/Dec/Renewable-energy-auctions-Status-and-trends-beyond-price
7. Домбровський О. "Зелений" тариф. Кінець ери дорогої енергетики для України / О.Домбровський [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/03/13/645847/
8. Статистичний щорічник Євростат [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Лозинська, І. В., Скрипник , Д., & Скрипник , О. (2019). Державна підтримка виробництва енергії з відновлюваних джерел. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (82), 11-14. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.3