Інструменти фінансового ринку та їх класифікація в умовах цифровізації суспільства

Ключові слова: інструменти фінансового ринку, класифікація інструментів фінансового ринку в умовах цифровізації суспільства, фінансовий інструмент, цифровий фінансовий інструмент, модель інструментальної класифікації фінансового ринку за його сегментами

Анотація

Досліджено інструменти фінансового ринку та їх класифікацію в умовах цифровізації суспільства, зокрема проаналізовано та уточнено дефініцію «фінансовий інструмент», «цифровий фінансовий інструмент», оцінено та побудовано модель інструментальної класифікації фінансового ринку за його сегментами.

Посилання

1. Дема Д.І. Фінансовий ринок: навч. посіб. / Д.І. Дема, І.В. Абрамова, Л.В. Недільська. - Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – 448 с.
2. Арбузов С.Г. Банківська енциклопедія / С.Г. Арбузов, Ю.В. Колобов, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова. - К.: ЦНД НБУ, 2011. - 504 с.
3. Петраков Я.В. Фінансові інструменти: сутність та класифікація // Науковий вісник Полісся. Фінанси. Банківська спра-ва/Я.В. Петраков-3.-2016.- С.235-240.
4. Дропа Я.Б. Гроші фінанси і кредит // Журнал МНУ ім. В.О. Сухомлинського/ Я.Б. Дропа -16.- 2017. - С. 682-687.
5. Шкварчук Л.О. Фінансовий ринок : навч. посіб. / Л. О. Шкварчук. — К.: Знання, 2013. - 382 с.
6. Клименко В.В. Фінансовий ринок: навч. посіб. / В.В. Клименко, Л.М. Акімова, Л.М. Докієнко. – К.: ЦУЛ, 2015. - 358 с.
7. Еш С.М.Фінансовий ринок: навч. посіб. / Еш С.М. - К.: ЦУЛ, 2011.-528 с.
8. Крутова А.С. Фінанси: навч. посіб. / Крутова А.С., Близнюк О.П., Лачкова Л.І. та ін. – Х.: Лідер, 2013. - 560 с.
9. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: навч. посіб./ Шелудько В.М.-К.: Знання-прес, 2003. - 535 с.
10. Зайцев О.В. Основи фінансового інструментарію: підруч. / О.В. Зайцев. - Суми: СДУ, 2016. - 523 с.
11. Боярко І. М. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. / Боярко І. М., Гриценко Л. Л. - К.: ЦУЛ, 2011. - 400 с.
12. Кравченко А.С. Сутність дефініції «фінансовий дериватив» та їх обіг на біржовому фондовому ринку// Науковий віс-ник НУБіП / Кравченко А.С.- 2018. - Вип.284.- С.104-109.
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Кравченко , А. (2019). Інструменти фінансового ринку та їх класифікація в умовах цифровізації суспільства. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (82), 7-10. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.2