Financial market instruments and their classification in the conditions of digitalization of the society

Keywords: financial market instruments, classification of financial market instruments in the conditions of digitalization of society, financial instrument, digital financial instrument, model of instrumental classification of financial market by its segments

Abstract

Financial market instruments and their classification in the conditions of digitalization of society are investigated, in particular the definition of «financial instrument», «digital financial instrument» is analyzed and refined, the model of instrumental classification of the financial market by its segments is evaluated and constructed.

References

1. Дема Д.І. Фінансовий ринок: навч. посіб. / Д.І. Дема, І.В. Абрамова, Л.В. Недільська. - Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – 448 с.
2. Арбузов С.Г. Банківська енциклопедія / С.Г. Арбузов, Ю.В. Колобов, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова. - К.: ЦНД НБУ, 2011. - 504 с.
3. Петраков Я.В. Фінансові інструменти: сутність та класифікація // Науковий вісник Полісся. Фінанси. Банківська спра-ва/Я.В. Петраков-3.-2016.- С.235-240.
4. Дропа Я.Б. Гроші фінанси і кредит // Журнал МНУ ім. В.О. Сухомлинського/ Я.Б. Дропа -16.- 2017. - С. 682-687.
5. Шкварчук Л.О. Фінансовий ринок : навч. посіб. / Л. О. Шкварчук. — К.: Знання, 2013. - 382 с.
6. Клименко В.В. Фінансовий ринок: навч. посіб. / В.В. Клименко, Л.М. Акімова, Л.М. Докієнко. – К.: ЦУЛ, 2015. - 358 с.
7. Еш С.М.Фінансовий ринок: навч. посіб. / Еш С.М. - К.: ЦУЛ, 2011.-528 с.
8. Крутова А.С. Фінанси: навч. посіб. / Крутова А.С., Близнюк О.П., Лачкова Л.І. та ін. – Х.: Лідер, 2013. - 560 с.
9. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: навч. посіб./ Шелудько В.М.-К.: Знання-прес, 2003. - 535 с.
10. Зайцев О.В. Основи фінансового інструментарію: підруч. / О.В. Зайцев. - Суми: СДУ, 2016. - 523 с.
11. Боярко І. М. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. / Боярко І. М., Гриценко Л. Л. - К.: ЦУЛ, 2011. - 400 с.
12. Кравченко А.С. Сутність дефініції «фінансовий дериватив» та їх обіг на біржовому фондовому ринку// Науковий віс-ник НУБіП / Кравченко А.С.- 2018. - Вип.284.- С.104-109.
Published
2019-12-23
How to Cite
Kravchenko А. (2019). Financial market instruments and their classification in the conditions of digitalization of the society. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (4 (82), 7-10. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.2