Корпоративні правовідносин та податкові розриви: теоретичний підхід

Ключові слова: управління, оподаткування, податковий розрив, корпоративні права, корпоративні правовідносини

Анотація

У статті проаналізовано міжнародну практику використання оцінки податкових розривів, зокрема в Австралії, Канаді, Сполученому Королівстві, Сполучених Штатах Америки,  Швеції та інших. З’ясовано, що цей показник розглядається як похідна від рівня податкової культури національної економіки, підприємств, організацій та громадян країни та характеризується невисоким рівнем податкового розриву.

Установлено, що основним базовим компонентом визначення розміру податкового розриву у розвинених державах загальне декларування доходів та звітування. Визначено, що корпоративні права є об’єктом оподаткування. Проведено аналіз законодавства України та зроблено висновок, що діюче законодавство України не відповідає сучасним вимогам та законодавству ЄС. У статті 15 Договору про Європейський Союз закріплено, що важливою  умовою для зміцнення економічних зв’язків між Україною та Співтовариством є зближення існуючого та майбутнього законодавства України з законодавством Співтовариства. Україна вживе заходів для забезпечення того, щоб її законодавство поступово було приведене у відповідність до законодавства Співтовариства». До такого законодавства належить і законодавство яким врегульовуються питання визнання, оцінки, обліку і оподаткування корпоративних прав.

Зроблено висновок про те, що на державному рівні необхідно впроваджувати дієву систему звітування та перевірки для зменшення податкових розривів в секторі корпоративних прав.

Посилання

1. Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine of January 16, 2003, No. 435-IV. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page4. (Accessed 05/10/2019).
2. Conceptual Basis for Financial Reporting: IASB. Standard dated 01.09.2010, IASB. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_009/page2. (Accessed 05/10/2019).
3. Corporate Law 2016: Record-breaking Reforms (2016). Legal newspaper. No. 45 (543). P. 30-31.
4. Economic Code of Ukraine: Law of Ukraine of January 16, 2003, No. 436-IV. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page7. (Accessed 05/10/2019).
5. Filho M.M. (2014) Tax Losses and Tax Gaps: Identification Opportunities. Bulletin of the Odessa I.I. Mechnikov National Uni-versity. Volume 19. Issues 5-6. P. 115–120.
6. Gemmell N., Hasseldine J. (2012). The tax gap: a methodological review. Advances in Taxation. Р.203–231.
7. Hamilton S. (2015) Regulatory compliance, cases election and coverage – calculating compliance gaps. Journal of Tax Re-search. Vol. 13. № 2, Р. 616–673.
8. Limited liability and subsidiary companies. Law of Ukraine dated 06.02.2018 № 2275-VIII. Available at: http://www.golos.com.ua/article/300823. (Accessed 05/10/2019).
9. Schwabiy, KI, Zadorozhnya, LA (2018) International practice of estimating the tax gap from personal income tax. Scientific notes of the Ostroh Academy National University. The Economy Series (9 (37)). P. 174-178.
10. Tax administration 2017: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. OECD Pub-lishing. 2017. 380 p.
11. Tax administration processes in Ukraine have been evaluated using the TADAT method. Available at: https://goo.gl/kiEvhK (Accessed 10/05/2019).
12. Tax Code of Ukraine: Law of Ukraine dated 02.12.2010 № 2755-VI. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page3. (Accessed 05/10/2019).
13. Treaty on European Union. International Document of 07.02.1992 Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_029. (Accessed 05/10/2019).
14. Vdovichenko AM, Zubritsky AI (2013) Tax Gaps: Theory and Possibilities of Implementation in Ukraine. Economy and the state. No. 8. P. 17–21.
15. Warren N., McManus J. (2007). The Impact of Tax Gap on Future Tax Reforms. The Australian Economic Review. Vol. 40. № 2. Р.200–207.
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Славкова, О., & Гордієнко, М. (2019). Корпоративні правовідносин та податкові розриви: теоретичний підхід. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (82), 3-6. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.1