ISSN 2307-9533; eISSN 2518-1246

Періодичність: 4 рази на рік.

Дата заснування: 1996 р.

Видавець: Сумський національний аграрний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ №8217 від 16.12.2003 р.

Проблематика видання: в науковому журналі «Вісник Сумського національного аграрного університету» публікуються рецензовані оригінальні наукові статті та наукові огляди з теоретичних і прикладних питань економіки та менеджменту.

Мови видання: українська, англійська (змішаними мовами).

Фахова реєстрація у ВАК України (дата та номер постанови): журнал "Вісник Сумського національного аграрного університету" визнаний науковим фаховим виданням категорії Б наказом МОН України № 1188 від 24.09.2020 р.

Спеціальності: 051 Економіка; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля.

Політика відкритого доступу: науковий журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Положення про авторські права та умови ліцензування: автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають журналу право першої публікації, що дає змогу поширювати даний матеріал згідно з ліцензією Creative Commons Attribution Licens 4.0 International (CC BY 4.0) із зазначенням авторства та первинної публікації в цьому журналі.