Головна

ISSN: 2307-9533e-ISSN: 2518-1246

Дата заснування: заснований Сумським національним аграрним університетом у 1996 році.

Видавець: Сумський національний аграрний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 8217 від 16.12.2003 року.

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Фахова реєстрація у ВАК України (дата та номер постанови): на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24.09.2020 (додаток 5) науковий журнал «Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент» внесений до переліку наукових фахових видань України (категорії «Б») у галузі економічних наук.

Спеціальності: 051 Економіка; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля.

Видання «Вісник СНАУ. Економіка і менеджмент» – це науковий журнал відкритого доступу який висвітлює актуальні теоретичні та прикладні питання економіки та менеджменту, включно з особливостями сільськогосподарської сфери та агропромислового бізнесу.

Проблематика досліджень: загальні актуальні економічні проблеми, економіка сільського господарства та суміжних дисциплін, управління підприємствами та підвищення їхньої конкурентоспроможності, проблеми розвитку сільських територій, вивчення тенденцій сталого розвитку та гармонійного розвитку сучасного суспільства та навколишнього середовища тощо.

Політика відкритого доступу: науковий журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Положення про авторські права та умови ліцензування: автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають журналу право першої публікації, що дає змогу поширювати даний матеріал згідно з ліцензією Creative Commons Attribution Licens 4.0 International (CC BY 4.0) із зазначенням авторства та первинної публікації в цьому журналі.