Публікаційна етика

Редакційна колегія журналу «Вісник СНАУ» суворо дотримується всіх принципів та рекомендацій Комітету з етики публікацій (COPE – Committee on Publication Ethics).

Нижче наведені ключові принципи публікаційної етики, яких мають дотримуватися редактори, рецензенти та автори журналу «Вісник СНАУ».

Обов’язки редакторів:

 1. Усі редактори несуть відповідальність за підтримку якості опублікованих матеріалів, свободи висловлювання та академічної чесності. Редактори мають намагатися постійно покращувати свій журнал, зберігати вірність принципам наукової чесності, не допускати, щоб комерційні інтереси компрометували інтелектуальні та етичні стандарти.
 2. Редактори мають прагнути задовольняти потреби читачів та авторів. Усі редактори мають діяти зважено, об’єктивно та справедливо під час виконання своїх обов’язків без дискримінації за статевою ознакою, сексуальною орієнтацією, релігійними або політичними переконаннями, етнічним або географічним походженням авторів.
 3. У випадку виявлення конфлікту інтересів або недоброчесної поведінки, скарг на недотримання етичних норм редактори мають діяти відповідно до встановлених процедур та політикою наукового суспільства. Вони зобов’язані надати можливість авторам аргументовано відповісти на будь-які скарги або зауваження. Редакція повинна зберігати всю документацію, яка пов’язана із подібними скаргами та зауваженнями.
 4. Редакційна політика може розвиватися, переоцінюватися та змінюватися за необхідності для підтримання стандартів наукової етики.

Обов’язки рецензентів:

 1. Рецензенти повинні вносити свій внесок в процес ухвалення рішень щодо опублікування матеріалів та сприяти підвищенню наукової якості журналу.
 2. Рецензенти мають підтримувати конфіденційність будь-якої інформації, яка надана редактором або автором. Заборонено зберігати або копіювати рукописи, обговорювати матеріали з третіми особами, які не уповноважені на це редакцією.
 3. Рецензенти мають попереджати редакторів про випадки плагіату, подання матеріалів повторно тощо.
 4. Рецензування мають відбуватися об'єктивно. Рецензент повинен чітко, належним чином висловити свої погляди та запобігти проявам особистих претензій до автора.
 5. Рецензенти мають відмовитися від рецензування у випадку розуміння можливого конфлікту інтересів або не відповідності надісланих матеріалів своїм науковим інтересам.

Обов’язки авторів:

 1. Автори мають гарантувати, що подані матеріали є оригінальними, ґрунтуються на авторських дослідженнях, а стаття не знаходиться на розгляді в інших виданнях. Вони несуть відповідальність за правдивість наданих даних у статті та/або у супроводжуючих документах.
 2. Плагіат у будь-яких проявах (повне копіювання роботи інших авторів або часткове запозичення чужих напрацювань без вказання авторства) є неприпустимим та неетичним. Автори несуть відповідальність за наявність плагіату в поданих матеріалах. Вони зобов’язані надавати посилання на матеріали інших авторів та на частини статей авторів, що вже надруковані в інших виданнях.
 3. Автори мають повідомити про відсутність або будь-який можливий конфлікт інтересів, який може вплинути на автора або призвести до приховування чи зміни даних.
 4. Автор має повідомити про суттєві неточності чи помилки, які були виявлені в процесі розгляду статті або вже після її опублікування.
 5. Автори мають оперативно доопрацьовувати зауваження щодо поданих матеріалів, всебічно сприяти швидшому розгляду статті в редакційній колегії.