Конфіденційність

Редакційна колегія журналу «Вісник СНАУ» піклується про налагодження довірчих відносин з авторами та рецензентами. Тому декларує забезпечення конфіденційності в процесі розгляду та рецензування статей.

Основні аспекти редакційної політики конфіденційності:

Редактори, які безпосередньо спілкуються з авторами, відповідають за зберігання всіх конфіденційних персональних даних.

Автори, подаючи свої рукописи на розгляд до редакційної колегії журналу, дають згоду на обробку персональної інформації. Редакція у свою чергу дає гарантію, що ці дані не будуть використані в іншій, окрім редакційній, діяльності, зокрема не будуть передані третім особам для комерційних цілей або використані у сфері наукових досліджень.

У випадку розслідування недоброчесної поведінки та/або плагіату редакційна колегія може бути змушена поділитися особистою інформацією, оскільки очікується, що вона повністю сприяє розслідуванню.

Місце роботи авторів та контакти електронної пошти публікуються на першій сторінці кожної статті і розглядаються як частина інформації, що знаходиться у вільному доступі. Якщо автор не хоче публікувати свою електронну адресу, то він має повідомити редколегію заздалегідь (під час подачі матеріалу або в процесі розгляду, до публікації матеріалів)

Оскільки місце роботи авторів – це невід’ємна частина індексації статей, яку здійснюють міжнародні бази даних та електронні бібліотеки, цю інформацію необхідно розглядати як загальнодоступні дані. Автори мають бути зацікавлені в її публікації.

Якщо будь-яка особо або організація отримує електронний лист від редакційної колегії через технічну або людську помилку, просимо негайно повідомити про це редколегію.

Якщо у вас виникають питання щодо збирання та зберігання персональних даних, якщо ви хочете, щоб усі ваші персональні дані були видалені з нашої внутрішньої бази даних, просимо звернутися до нашої редколегії.