Багатофункціональний розвиток сільських територій

  • М.Ф. Плотнікова Житомирський національний агроекологічний університет
Ключові слова: екологічне поселення, родова садиба, родове поселення, багатофункціональний розвиток, розвиток сільських територій

Анотація

Встановлено необхідність перегляду підходів до суспільно-економічного використання навколишнього середовища, збереження балансу систем, в тому числі за рахунок інструментів сталого розвитку як основи безпечного проживання людини. Обґрунтовано пріоритетність соціоприродної сутності інструментів та механізмів розвитку, що базуються на світоглядному ноосферному підході розуміння єдності всіх систем у Всесвіті на противагу антропоцентричній філософії суспільного буття, що панувала до цього часу. Визначено, що гармонізація відносин суспільства та природи формує підставу для становлення нової парадигми розвитку через кооперацію й партнерство в межах самоорганізованих складних систем, якими є суспільство та навколишнє середовище. Проілюстровано, що приватні інвестиції в розвиток територій є економічно, соціально та екологічно виправданими й не потребують додаткових бюджетних витрат. Обґрунтовано, що реалізація ідеї «Родова садиба» дозволяє забезпечити інклюзивний підхід та партисипативне управління розвитком сільських територій через діяльність громадських організацій. Проілюстровано, що розвиток родових поселень дозволяє щорічно забезпечити залучення приватних інвестицій та сприяє культурному розвитку нації. Диверсифікація діяльності в родових поселеннях як одна з форм їх багатофункціонального розвитку формує передумови продовольчої та економічної безпеки держави, вирішення демографічної та екологічної проблем. Зазначено, що управління територіями шляхом спільного ініціювання, відбору і практичної реалізації прийнятих рішень через механізм форсайта знижує витрати і підвищує ефективність адміністративної діяльності.

Посилання

1. Metson, G. S.; Powers, Steve M.; Hale, Rebecca L. Socio-environmental consideration of phosphorus flows in the urban sanitation chain of contrasting cities // Regional Environmental Change. 2018. Vol. 18. Is. 5. Special Issue: SI. P. 1387–1401.
2. Blay-Palmer, A.; Santini, G.; Dubbeling, M.; et al. Validating the City Region Food System Approach: Enacting Inclusive, Transformational City Region Food Systems // Sustainability. 2018. Vol. 10 Is. 5 Article Number: 1680.
3. Christian D. L. Creating a Life Together: Practical Tools to Grow Ecovillages and Intentional Communities / D. L. Christian. – Paperback: New Society Publishers, 2003. – 273 p. – URL. https://archive.org/details/fa_Creating_a_Life_Together-Practical_Tools_to_Grow_Ecovillages_an d_Intentio nal_ Com (08.03.2018).
4. Gilman R. The Eco-village Challenge. The challenge of developing a community living in balanced harmony – with itself as well as nature – is tough, but attainable // Context Institute. Catalyzing a graceful transition to the Planetary Era. – URL. http://www.context. org/iclib/ic29/ gilman1/ (08.03.2018).
5. Dawson, J. Ecovillages. New Frontiers for Sustainability. New York: Green books, 2006. 96 p.
6. Meulen, C., Palojarvi, A., Pyysiainen, J., Saloranta, M. Inspiring stories from eco-villages: experience with ecological technologies and practices. – Vilnius: BMK Leidykla?, 2013. 120 p.
7. Vidickiene, D. Living in harmony: inspiring stories from ecovillages. – Vilnius: BMK Leidykla, 2013. 124 p.
8. Global Ecological Network (GEN). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gen.ecovillages.org/ (08.03.2018)
9. Amoah, P. A.; Edusei, J.; Amuzu, D. Social Networks and Health: Understanding the Nuances of Healthcare Access between Urban and Rural Populations // International Journal Of Environmental Research And Public Health. 2018. Vol. 15 Is. 5. Article Number 973.
10. Gao, G.; Zeng, X.; An, Ch.; et al. A Sustainable Industry-Environment Model for the Identification of UrbanEnvironmental Risk to Confront Air Pollution in Beijing, China // Sustainability. 2018. Vol. 10 Is. 4 Article Number: 962.
11. Kumar, N.; Gupta, U.; Jhala, Ya. V.; et al. Habitat selection by an avian top predator in the tropical megacity of Delhi: human activities and socio-religious practices as prey-facilitating tools // Urban Ecosystems. 2018. Vol. 21. Is. 2. P. 339–349.
12. Sulich, A.; Zema, T. Green Jobs, A New Measure Of Public Management And Sustainable Development // European Journal Of Environmental Sciences. 2018. Vol. 8 Is. 1 P. 69–75.
13. Minder, R. (2012) The Country Beckons Spaniards as Jobs in Cities Grow Scarce // The New York Times. Sept. 2012. No. 12. – https://www.nytimes.com/2012/09/13/world/europe/spains-economy-send s-city-residents-back-to-country.html?rref=collection%2Fbyline%2Fraphael-minder (08.03.2018)
14. More, N Sh.; Waingankar, A.; Ramani, S.; et al. Community-Based Management of Acute Malnutrition to Reduce Wasting in Urban Informal Settlements of Mumbai, India: A Mixed-Methods Evaluation // Global Health-Science And Practice. 2018. Vo. 6 Is. 1. P. 103–127.
15. Батуріна Р. М. «Родова садиба» – один з напрямів сталого розвитку сільських територій // Агроінком. 2013. № 4–6. С. 102–109.
16. Кропивко М.М. Організаційні особливості створення родових садиб як альтернативної форми розвитку господарств насе-лення / М.М. Кропивко // Науковий вісник Мукачівський державного університету. 2015. №2 (4). Ч.2. С. 24–29.
17. Кропивко М. М. Роль господарств населення у забезпечені потреб людини. Економіка АПК. 2016. № 4. С. 38-45.
18. Кропивко М.Ф. Кластерний підхід до управління сільським розвитком / М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. 2008. №5. С. 55–58.
19. Prysiazhniuk O., Plotnikova M., Buluy O. Cluster approach in administration of rural areas. Management Theory And Studies For Rural Business And Infrastructure Development. 2018. №40 (2). P. 118–127.
20. Nitsenko V., Nyenno I., Kryukova I., Kalyna T., Plotnikova M. (2017) Business Model For A Sea Commercial Port As A Way To Reach Sustainable Development Goals. Journal Of Security And Sustainability Issues. V 7, No 1, P. 155–166 URL http://doi.org/10.9770/jssi.2017.6.4(13)
21. Plotnikova M. Innovative character of rural territories social potential realization // Management Theory And Studies For Rural Business And Infrastructure Development. 2014. №36. №4. Р. 956–958.
22. Кільніцька О. С., Плотнікова М. Ф. Родові поселення як соціально-екологічні рушії конкурентоспроможності в агробізнесі. Економіка та підприємництво. 2017. № 39. С. 155–171.
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Плотнікова, М. (2018). Багатофункціональний розвиток сільських територій. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 34-38. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/8
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ АГРОГОСПОДАРЮВАННЯ