Стан та перспективи розвитку ріпаківництва

  • Г. М. Гринишин Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького
Ключові слова: ріпак, ефективність, виробництво, біодизель

Анотація

В статті розкрито виробничо - господарське  значення ріпаку, проведено аналіз вирощування ріпаку в динаміці та в розрізі областей України, обґрунтовано перспективні параметри розвитку галузі.

Посилання

1. Інноваційні ресурсозберігаючі технології вирощування ріпаку / За ред. Д.І. Мазоренка і Г.Є.Мазнєва. – Харків: «Майдан». – 2008. – 143 с.
2. Дудар Т. Г. Стратегія розвитку ринку ріпаку та продуктів його переробки: [монографія] // Т. Г. Дудар, А. В. Фаїзов. – Тер-нопіль: Економічна думка, 2007. – 166 с.
3. Маслак О. Ринок ріпаку: стан і перспективи / О. Маслак/ Пропозиція. - 2013. - Спец. випуск – Озимий ріпак від А до Я. - С.4-7.
4. Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2017 року : стат. зб. / Державний комітет статистики України. – К., 2017. – 49 с.
5. Продукція сільського господарства у постійних цінах за 2016 рік : стат. зб. / Державний комітет статистики України. – К., 2017. – 20 с.
6. Рослинництво України 2016: стат. зб. / Державна служба статистики України. – Київ, 2017. – 166 с.
7. Токарчук Д.М. Сучасний стан,ефективність та перспективи виробництва ріпаку в ЄС та Україні / Д.М.Токарчук // Агросвіт. –2015. – № 13. – С.19 – 23.
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Гринишин, Г. М. (2018). Стан та перспективи розвитку ріпаківництва. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 25-28. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/6
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ АГРОГОСПОДАРЮВАННЯ