Risk factors in innovative activities of organizations under globalization conditions

  • Ю. Е. Губені Львівський національний аграрний університет
  • В. В. Бойко Львівський національний аграрний університет
  • П. О. Оліщук Львівський національний аграрний університет
  • В.Р. Крупа Львівський національний аграрний університет
Ключові слова: земельні відносини, соціологічні опитування, моніторинг, оренда землі, сільське господарство, село

Анотація

Викладено результати виконання дослідницького проекту, реалізованого у одному із сільських рад Буського району Львівської області. Наведено опис методики, результати дослідження та аналітичні записки до них. У відібраному за спеціальною методикою населеному пункті проведено репрезентативне опитування сільських жителів стосовно стану, перспектив та очікувань розвитку земельних відносин. Одночасно відбулись паралельні опитування у додаткових групах: б) експертів; в) відкритої Інтернет-спільноти.

Викладено зведені оцінки та очікування селян, експертів та відкритої групи респондентів стосовно земельних відносин, зокрема оренди землі. Ключовими питаннями опитування були власність земельного паю; орендні відносини чи інше використання паю;параметри договорів оренди; перспективи самостійного чи спільного використання паїв, оцінка перспектив ринку землі сільськогосподарського призначення, інформаційне забезпечення земельних відносин.

Посилання

1. Франко І. Земельна власність в Галичині / Зібрання творів у 50-ти т. т. Т. 44., Кн. 2. – К.: Наукова думка, 1985. – С. 308–311.
2. Solek Adrian Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna \\ Zeszyty naukowe nr.8 – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010.– p.21-34
3. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia. Gdańsk: FG NSZZ „Solidarność”, 1991, – p.34
4. Пал Леслі А. Аналіз державної політики Пер.з англ. І. Дзюб. Київ : Основи, 1999. – 422 с
5. http://institute.gorshenin.ua/researches/81_Sotsialnoekonomichne_stanovishche
6. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір /[О.М.Бородіна, І.В.Прокопа, В.В.Юрчишин та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.- кор. НАН України О.М.Бородіної ; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 320 с.
7. Губені Ю.Е., Біттер О.А., Бондарчук В.В. та ін. Економічна реформа – очима села: 20 років потому : Результати та аналіз повторного соціологічного опитування / за ред. проф. Ю. Губені – Львів : НВФ «Українські технології», 2017. – 94 с.
8. Земельні очікування селян: результати та аналіз соціологічного моніторингу земельних відносин / Ю. Е. Губені, В. Р. Кру-па, П. О. Оліщук та ін.; за ред. проф. Губені Ю. Е. – Львів: Растр-7, 2018. – 74 с.
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Губені, Ю. Е., Бойко, В. В., Оліщук, П. О., & Крупа, В. (2018). Risk factors in innovative activities of organizations under globalization conditions. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 16-20. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/4
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ АГРОГОСПОДАРЮВАННЯ