Особливості розвитку підприємництва у країні, що обрала шлях сталого розвитку (на прикладі Одеського регіону)

  • Ю.В. Філіппов Одеський національний політехнічний університет
Ключові слова: підприємництво, економічний розвиток, сталий розвиток, напрямки, показники, регулювання

Анотація

Стаття висвітлює особливості розвитку підприємництва в умовах сталого розвитку, на прикладі Одеського регіону. За основу дослідження використані статистичні дані трьох великих міст Одеської області – м. Одеса, м. Білгород-Дністровський та м. Ізмаїл. Вибір пав на ці міста, оскільки в них різне географічне розташування, різні особливості ведення бізнесу, різне соціальне становище населення. Але саме вони формують той економічний клімат, якій так приваблює підприємців.   

Посилання

1. Programny`j dokument «Strategiya ekonomichnogo ta social`nogo rozvy`tku oblasti do 2020 roku» [The program document «Strategy of economic and social development of the region up to 2020»] (n.d.). Available at http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/32-VII.pdf (accessed 24.04.2018) [in Ukrainian].
2. Kashuba, O.M. (2015). Pidpry`yemny`cztvo v Ukrayini: problemy` i perspekty`vy` rozvy`tku [Entrepreneurship in Ukraine: Prob-lems and Prospects of Development]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 6, 103–106 [in Ukrainian].
3. Ryabeka, O.G. (2013). Perspekty`vni mexanizmy` derzhavnogo upravlinnya investy`cijny`m rozvy`tkom regioniv [Promising mechanisms of state management of investment development of the regions]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvy`tok – State management: improvement and development, 9. Available at http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2013_9_5. (accessed 25.06.2018) [in Ukrainian].
4. Gonchar, O. I. (2015). Rozrobka strategiyi rozvy`tku potencialu pidpry`yemstva za umov globalizaciyi ta yevrointegraciyi [Design of potential of the enterprise development strategy in the conditions of globalization and European integration]. Ekonomist – Economist, 1 (339), 49–52 [in Ukrainian].
5. Koval`ov, A.I. (2014). Ekonomichny`j rozvy`tok regionu na osnovi akty`vizaciyi pidpry`yemny`cz`koyi diyal`nosti [Economic development of the region on the basis of activation of entrepreneurial activity] (Ed. ). Atlant, Odesa, 178 p.
6. Servis monitory`ngu reyestracijny`x dany`x ukrayins`ky`x kompanij ta sudovogo reyestru [Service of monitoring of registration data of Ukrainian companies and court registry], available at : https://opendatabot.com.
7. Programny`j dokument «Strategiya ekonomichnogo ta social`nogo rozvy`tku mista Odesy` do 2022 roku (aktualizovana)» [Program document "Strategy of economic and social development of the city of Odessa up to 2022 (updated)"] (n.d.). Available at: http://omr.gov.ua/ru/acts/council/91050. (accessed 24.07.2018) [in Ukrainian].
8. Zakon Ukrayiny` «Pro rozvy`tok ta derzhavnu pidtry`mku malogo i seredn`ogo pidpry`yemny`cztva v Ukrayini» [Law of Ukraine "On Development and State Support of Small and Medium Enterprise in Ukraine"] (n.d.). Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4618-17. (accessed 24.07.2018) [in Ukrainian].
9. Oficijny`j dokument «Programa rozvy`tku konkurentospromozhnosti malogo ta seredn`ogo pidpry`yemny`cztva v Odes`kij oblasti na 2017-2020 roky`» [Official document "The Program for the Development of Competitiveness of Small and Medium Enterprises in Odesa Oblast for 2017-2020"] (n.d.). Available at: http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/405-VII.pdf. (accessed 24.07.2018) [in Ukrainian].
10. Sajt proektu «Rozbudova prozorosti v mistax Ukrayiny`» [Website of the project "Transparency Building in Ukrainian Cities"]. Available at: http://transparentcities.in.ua.
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Філіппов, Ю. (2018). Особливості розвитку підприємництва у країні, що обрала шлях сталого розвитку (на прикладі Одеського регіону). Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 138-141. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/31
Розділ
СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА