Диверсифікація культур для підтримання сталості розвитку сільського господарства

  • О.В. Фраєр ДУ «Інститут економки та прогнозування НАН України»
Ключові слова: сталий розвиток, сільське господарство, монокультуризація, диверсифікація сільськогосподарських культур, економічні, соціальні, екологічні чинники диверсифікації

Анотація

Розглядаються основні імперативи сталого розвитку та його важливість в аграрному секторі економіки у контексті ресурсоощадливого та екологічно безпечного сільськогосподарського виробництва. Звертається увага на вплив корпоративного сектора на соціоекономічні і екологічні умови життєдіяльності у сільській місцевості. Розкрито сутність диверсифікації культур, економічні, соціальні та екологічні переваги її запровадження; обґрунтовано важливість диверсифікації у контексті  поступового руху у напрямку сталого  господарювання.

Посилання

1. Ісаєнко В.М., Ніколаєв К.Д., Бабікова К.О., Білявський Г.О., Смирнов І.Г. Стратегія сталого розвитку (туристична галузь). Навчальний посібник. – К.: ВидавництвоНаціонального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014.- 300с., С.- 9.
2. Аграрний і сільський розвиток для зростання та оновлення української економіки : наукова доповідь / за ред. чл.-кор. НАН України Бородіної О.М., д-ра екон. наук Шубравської О.В. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2018. – 152 с.
3. Бородіна О.М. САП ЄС як динамічне сполучення галузевих потреб і суспільних інтересів / О.М. Бородіна // Науко-вий журнал «Економіка України». – 2016. – №11 (660). – С. 58-70.
4. Лопатинський Ю.М. Сталий розвиток аграрного сектора національної економіки у контексті євроінтеграції /Ю.М. Лопатинський // Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. – 2015. – Вип. 730–731. – С. 17–20.
5. J.M. Meynard, A. Messéan, A. Charlier, F. Charrier, M. Farès, M. Le Bail, M.B. Magrini, I. Savini, 2013. Crop diversifica-tion: obstacles and levers Study of farms and supply chains. Synopsis of the study report. INRA. 52 p.
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Фраєр, О. (2018). Диверсифікація культур для підтримання сталості розвитку сільського господарства. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 134-137. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/30
Розділ
СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА