Фактори ризику в інноваційній діяльності організацій в умовах глобалізації

  • Г. Я. Глуха ВНЗ «Університету імені Альфреда Нобеля»
  • О. А. Євтушенко ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»
Ключові слова: інноваційна діяльність організацій в умовах глобалізації, фактори ризику, глобалізація

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню впливу на інноваційну діяльність організації факторів ризику, які виникають в умовах глобалізації. Досліджено основні риси інноваційної діяльності організацій в глобалізаційному середовище та фактори ризику, що пов’язані з цим. Визначено основні напрями, на які повинна бути спрямована управлінська діяльність організації при здійсненні інноваційної діяльності в умовах ризику.

Посилання

1. Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін. ; НАН України. – К., 2015. – 336 с.
2. Левицька О. О. Ризики інноваційної діяльності: економічна сутність, чинники та методи мінімізації / О. О.Левицька // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 12, ч. 1. – С. 48-53.
3. Волинець І.Г. Ризики інноваційної діяльності: суть, види та етапи управління / І.Г. Волинець // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economyandsociety.in.ua/journal/2_ukr/43.pdf
4. Литвин З. Аналіз інноваційних ризиків / З. Литвин // Економічний аналіз. – 2013. – Вип. 12. – Частина 3. – С. 249-252.
5. Пєтухова О.М. Управління ризиками інноваційної діяльності / О.М. Пєтухова, Г.В. Сілакова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10155/1/15.pdf.
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Глуха, Г. Я., & Євтушенко, О. А. (2018). Фактори ризику в інноваційній діяльності організацій в умовах глобалізації. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 12-15. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/3
Розділ
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА