Перспективи розвитку аграрної сфери об’єднаних територіальних громад

  • О.О. Нєсвєтов Сумський національний аграрний університет
  • С.В. Нєсвєтова Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН України
Ключові слова: децентралізація, аграрна сфера, сільські території, закордонний досвід, державна допомога, ефективність виробництва, прибуток, додана вартість, соціальна відповідальність, партнерство, кооперація

Анотація

Результатом впровадження адміністративної реформи в Україні, станом на 2017 рік було створення майже семисот об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Новостворені ОТГ отримали значну кількість повноважень, щодо формування бюджету, визначення форм і напрямів соціально-економічного розвитку громади та користування природно-ресурсним потенціалом своїх територій. Особливої уваги заслуговують перспективи розвитку аграрної сфери об’єднаних територіальних громад. Вирішення цих проблем знаходиться у площині державної підтримки малого і середнього агробізнесу, посилення державного контролю за діяльністю монополістів та їх соціальною і фінансовою відповідальністю перед об’єднаною територіальною громадою, землі якої вони орендують.

Посилання

1.Закон України від 05.02.15 р. № 157-VII «Про добровільне об’єднання територіальних громад». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157-19.
2.Зубко Г. В Україні сформовано 698 ОТГ. Урядовий портал URL: https: // www.kmu.gov.ua / ua/news/v-ukrayini-sformovano-698-otg-gennadij-zubko
3.Стратегія уряду управління державними землями: ключові тези. АгроПоліт. 28.06.2017 URL: https://agropolit.com/blog/222-strategiya-uryadu-upravlinnya-derjavnimi-zemlyami-klyuchovi-tezi
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Нєсвєтов, О., & Нєсвєтова, С. (2018). Перспективи розвитку аграрної сфери об’єднаних територіальних громад. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 129-133. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/29
Розділ
СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА