Покращення інвестиційного клімату в сучасних умовах розвитку фондового ринку України

  • Н.П. Резнік Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • М.О. Зіновєв Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: фондовий ринок, ринок цінних паперів, інвестиційний клімат, інвестиції, інструменти фондового ринку, біржовий фондовий ринок України

Анотація

В статті теоретично доведено, що інвестиційна привабливість біржового фондового ринку відіграє важливу роль в становленні  позитивного іміджу країни, сприянню її стабільного економічного розвитку, сприянню обміну технологіями, забезпечує створенню робочих місць, сприяє розвитку експортної бази. Авторами статті визначено, що для покращення інвестиційного клімату України, необхідно поліпшити податковий клімат шляхом реформування системи податкових стимулів та спрощення процедури сплати податків. Аргументовано, що інвестиційний клімат в Україні не є комфортним для суб’єктів підприємницької діяльності, особливо в короткостроковій та середньостроковій перспективі, в наслідок відсутності практичних кроків, які б забезпечували економічну свободу та захист інтересів всіх учасників бізнес-процесів при чітких, всім зрозумілих, передбачуваних та неупереджених правил ведення бізнесу.

Посилання

1. Батаева Т. А. Ринок цінних паперів: навч. допомога. / Т. А. Батаева, І. І. Столяров. - М .: ИНФРА-М, 2006. - 304с.
2. Баула О. В. Тенденції формування інститутів ринку цінних паперів України [Електронний ресурс] / О. В. Баула // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2009. – № 5. – С. 7. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Aprer/ 2009_5_2/39.pdf.
3. Бердникова Т. Б. Ринок цінних паперів і біржова справа: навч. посібник для студентів економічних вузів / Т. Б. Бердникова - М .: ИНФРА, 2002. - 270 с.
4. The world federation of exchanges 2017 full year market highlights [Eлeктpoнний pecуpc]. – Peжим дocтупу : https://www.world-exchanges.org/home/index.php/news/world-exchange-news/the-world-federation-of-exchanges-publishes-2017-full-year-market-highlights
5. The international banking market report. Statistical Annex [Електронний ре- сурс] / Банк міжнародних розрахунків. – Режим доступу: http://www.bis.org/publ/ qtrpdf/r_qa1106.pdf#page=114 – Липень 2017 р.
6. Бившев Р. А. Етапи становлення та розвитку фондового ринку України / Р. А. Бившев, О. О. Волошина // Вісник Донецько-го національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. (Економічні науки). – 2008. – № 3. – С. 9-13.
7. Експерт розповів що чекає фондовий ринок України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://newsradio.com.ua/2014_01_16/Ekspert-rozpov-v-shho-cheka-fondovij- rinok-Ukra-ni-v-2014-roc/.
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Резнік, Н., & Зіновєв, М. (2018). Покращення інвестиційного клімату в сучасних умовах розвитку фондового ринку України. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 113-117. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/26
Розділ
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ