Розвиток молодіжного підприємництва в аграрній сфері: проблеми та перспективи

Ключові слова: підприємництво, бізнес, підприємницька діяльність, аграрний сектор, розвиток

Анотація

У статті досліджено розвиток молодіжного підприємництва та аграрного бізнесу в Україні. Обґрунтовано, що в сучасній ринковій економіці, основаній на принципах сталого розвитку, перехід до якої є головним вектором реформ в Україні, підприємництво є важливими елементами ринкової економіки та невід’ємною частиною механізму конкуренції. Дослідження показують, що молоді українці хочуть спробувати свої сили в розвитку власної справи, але часто незнання законодавства або відсутність досвіду перешкоджає цьому, стримуючи потенційних підприємців від відкриття або не відкриття власної справи. Переважна кількість опитаних респондентів, а саме 98 відсотків мають бажання відкрити свій бізнес. Найбільше учасників опитування хотіли б займатися наданням послуг – 49 осіб (49,5%) та другому місці по вибору напрямків – виробництво і переробка сільськогосподарської продукції – 42 особи (42,4%); на третьому місці роздрібна торгівля – 36 осіб (36,4%); наступна категорія це оптова торгівля – 33 особи (33,3%); передостаннє виробництво промислової продукції – 22 особи (22,5%). Встановлено, що найбільше турбує майбутніх підприємців високе податкове навантаження – 69,7%; корупція у контролюючих та перевіряючих органах – 54,5%; відсутність кваліфікованих кадрів 38,4%; обмежений доступ до ресурсів - 37,4%; військові дії на території країн – 15,2% та тиск з боку правоохоронних органів – 15,2%. Серед видів економічної діяльності в розрізі аграрного підприємництва до пріоритетних відносять сільське господарство (рослинництво) – 78,8%; сільське господарство (тваринництво) – 64,6%; сільське господарство (ягідництво) – 19,2%; переробка сільськогосподарської продукції – 63,6%; туристичні послуги – 22,2%; виробництво будівельних матеріалів – 11,1%. Доведено, що сільське господарство потребує ефективної фінансової підтримки як на національному, так і на регіональному рівнях визначено, що розвитку сільськогосподарського підприємництва заважає недосконала державна політика його підтримки, високі податки та адміністративні бар'єри. Визначено, що стану розвитку сільськогосподарського підприємництва в регіоні заважають наявні проблеми, які потребують негайного вирішення. Враховуючи те, що наша країна має значний споживчий ринок, вигідне геополітичне розташування, багаті природні ресурси, кваліфіковану робочу силу, потужну наукову базу вона повинна стати країною з високим рівнем підприємництва.

Посилання

Aleshchenko L.O. (2020) Youth entrepreneurship as the foundation of developed economic infrastructure. Efficient economy. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/204.pdf.

Analytical review «Ukraine's place in the ranking of the World Bank" Doing Business». URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9cd60d26-fa44-481c-bb2a-1b28c713081f&title=AnalitichniiOgliadmistseUkrainiUReitinguSvitovogoBankudoingBusiness

Golovanova G. (2011) Youth participation in the development of agricultural entrepreneurship. Analysis of modern economic processes and information technology: materials International. scientific-practical conf., November 24–25, 2011: in 6 vols. Vol. 6: State regulation of economic processes, рр. 18–20.

Kaplina A.I. (2020) Youth entrepreneurship – a promising chance for young people. Agrosvit. Issue 19-20, pp. 47–50.

Kutsokon M. (2006) Youth entrepreneurship and activation of subjective entrepreneurial potential of youth: a textbook. Donetsk, 286 p.

Levchenko A., Yanishevskaya J. (2009) Youth entrepreneurship – a promising opportunity for young professionals. Scientific works of Kirovograd National Technical University. Economic sciences. Issue 15, pp. 52–56.

Melnychenko O. (2014) Assessment of the youth labor market of Ukraine. Innovative economy. Issue 3 (52), pp. 113–118.

Morozyuk N.V., Shaposhnik V.M. (2019) Development of agrarian entrepreneurship as a form of realization of leadership potential of youth. Black Sea economic studies. Issue 42, pp. 30–34.

Опубліковано
2022-09-24
Як цитувати
Сухоставець, А. (2022). Розвиток молодіжного підприємництва в аграрній сфері: проблеми та перспективи . Bulletin of Sumy National Agrarian University, (3 (89), 38-45. https://doi.org/10.32845/bsnau.2021.3.6
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА