Управління інтелектуальним капіталом підприємством, як засіб підвищення конкурентоспроможності

  • О.С. Літвінов Одеський національний економічний університет
Ключові слова: інтелектуальний капітал, відтворення, самозростання інтелектуального капіталу, споживання інтелектуального капіта-лу, кругооборот інтелектуального капіталу

Анотація

В статті обґрунтовано виняткове значення інтелектуального капіталу, як фактору підвищення конкурентоспроможності підприємства у постіндустріальних реаліях розвитку економіки. Під інтелектуальним капіталом підприємства запропоновано розуміти сукупність економічних відносин між підприємцями, персоналом і суб’єктами зовнішнього середовища щодо формування, споживання та відтворення знань. Елементи інтелектуального капіталу згруповано на чотири групи: людський капітал, капітал відносин, інтелектуально-технологічний капітал та організаційний (структурний) капітал. Управління інтелектуальним капіталом підприємства повинно базуватись на розумінні ключового значення відтворення знань на підприємстві у всіх його формах. Весь процес руху інтелектуального капіталу можна розділити на три стадії, які умовно можна назвати стадіями формування, споживання та відновлення. На другій стадії виробниче споживання інтелектуального капіталу в процесі інтелектуальної діяльності не тільки призводить до зменшення його вартості в результаті впливу морального зносу, але й ще може забезпечити її приріст.

Посилання

1. Litvinov, A.S. (2014), "K voprosu opredelenyia suschnosty ekonomycheskoho vosproyzvodstva", Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 3 (19)- 4 (20), pp. 166-74.
2. Litvinov, O.S. (2015), "Znos ta vidtvorennia nematerial'nykh resursiv pidpryiemstva", Ekonomist, vol. 2, pp. 51-5.
3. Litvinov, O.S. (2016), "Vidtvorennia intelektual'noho kapitalu pidpryiemstva", Problemy ta perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva, vol. 3 (14) , tom 1, pp. 45-9.
4. Litvinov, O.S. (2018a), "Mezha postindustrializatsii ekonomiky", Naukovyj zhurnal «Biznes-inform», vol. 3 (482), pp. 15-20.
5. Litvinov, O.S. (2018b), Skladovi intelektual'noho kapitalu pidpryiemstva, Ekonomika pidpryiemstva: suchasni problemy teorii ta praktyky. Materialy s'omoi mizhnar. nauk.-prakt. konf. 14-15 veresnia, 2018, Vydavnytstvo “Atlant", Odesa, Ukraine, pp. 58-9.
6. Pokrytan, A.K. and Zbars'kyj, M.I. (2004), Politychna ekonomiia, ODEU, Odesa, Ukraine.
7. Shkurupij, O. V. (2010), Intelektual'nyj kapital v umovakh stanovlennia postindustrial'noho suspil'stva : imperatyvy hlobal'noho ekono- michnoho rozvytku ta oriientyry dlia Ukrainy : monohrafiia, RVV PUET, Poltava, Ukraine.
8. Zvieriakov, M.I. and Maschevs'ka, V.V. (2009), Politychna ekonomiia. Navchal'nyj posibnyk dlia samostijnoi roboty studentiv vyschykh navchal'nykh zakladiv, «Atlant», Odesa, Ukraine.
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Літвінов, О. (2018). Управління інтелектуальним капіталом підприємством, як засіб підвищення конкурентоспроможності. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 81-85. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/18
Розділ
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ