Методичний підхід щодо оцінювання посередників при комерціалізації промислових товарів

  • О.А. Біловодська Сумський державний університет
  • А.К. Шимаріна Сумський державний університет
Ключові слова: посередник, дистриб’ютор, комерціалізація, промисловий товар

Анотація

У роботі на основі порівняльного аналізу експертних, аналітичних і комбінованих методів оцінки посередників запропоновано методичний підхід їх оцінювання на ринку промислових товарів. Зокрема, в якості критеріїв оцінки запропоновано застосовувати: відповідність фактичного обсягу реалізації плановому; залучення нових клієнтів; частка посередника в загальному обсязі реалізації промислового підприємства, в порівнянні з витратами на роботу з цим посередником; виконання договірних умов.

Посилання

1. Stadnіchenko, V. V. (2018), Analіz metodіv otsіniuvannja hospodarskoi dіyalnostі partnerіv zі zbutu [Analysis of methods for evaluating the economic activity of sales partners]. available at: http://www.ela.kpi.ua/bitstream/123456789/8254/3/306-317.pdf (accessed 10.09.2018).
2. Grabovetskij, B. (2010), Metody ekspertnykh octsinok: teorіia, metodolohіia, napriamky vykorystannia : monografіia. Vіnnytsia : VNTU.
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Біловодська, О., & Шимаріна, А. (2018). Методичний підхід щодо оцінювання посередників при комерціалізації промислових товарів. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 59-62. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/14