Наукові основи підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємств

  • М.Л. Потьомкін Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Ключові слова: наукові основи, підвищення ефективності зернового виробництва, конкурентоспроможність підприємств, сучасні системи управління, розробка стратегії розвитку, кількісна та якісна оцінка, індикативне планування стратегічного розвитку підприємства

Анотація

Доведено, що одним з найбільш актуальних завдань для розвитку підприємств з виробництва і переробки зерна України є пошук шляхів вирішення проблеми підвищення ефективності функціонування підприємств за рахунок сучасних систем управління.

Посилання

1.Данько Ю.І. Формування систем забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств / Ю.І.Данько – Суми: Універ-ситетська книга, 2016.-С.3-280.
2. Красноруцький О.О. Внутрішній ринок агропродовольчої продукції: особливості формування, суперечності в функціонуванні та тенденцій розвитку / О.О.Красноруцький //Ринкова система України: теорія формування та практика функціонування (кол.монографія)/ За ред..В.М.Жмайлова, О.В. Макарюка, Ю.І.Данька.-Суми:СумДУ, 2011.-С.51-78
3.Хамініч С.Ю., Халатур С.М. Формування стратегії економічного розвитку сільського господарства України: особливості та фактори впливу. //Вісник Сумського національного аграрного університету.- Суми:СумДУ, 2017.-С.55-59
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Потьомкін, М. (2018). Наукові основи підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємств. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 56-58. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/13
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА