Сучасний стан системи управління і обліку на вертикально-інтегрованих підприємствах

  • В. С. Ніценко Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
  • М. М. Гоголь Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
Ключові слова: управління, інформаційна складова обліку, вертикально-інтегровані підприємства, витрати, мотиви, виноградарство

Анотація

У статті досліджуються сучасний стан системи управління і його взаємодія з бухгалтерським обліком на прикладі вертикально-інтегрованих підприємств. Визначено основні напрямки інтеграції підприємств і вплив управління та інформаційна складова обліку в системі управління підприємством.

Посилання

1. Добровський В.М. Управлінський облік : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В.М.Добровський, Л.В.Гнилицька, Р.С.Коршикова ; за ред. В. М. Добровського. – К. : КНЕУ, 2003. – 235 с.
2. Хорнгрен Ч.Т. Бухгалтерский учт : управленческий аспект : пер. с англ. / Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер ; Под ред. Я.В. Со-колова. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 416 с.
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Ніценко, В. С., & Гоголь, М. М. (2018). Сучасний стан системи управління і обліку на вертикально-інтегрованих підприємствах. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 49-53. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/11
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА